DIENOS SKAITINYS

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)
Kalėdų nakties Mišios
Iz 9, 1–3. 5–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14
Kalėdų ryto Mišios
Iz 62, 11–12; Tit 3, 4–7; Lk 2, 15–20
Kalėdų dienos Mišios
Iz 52, 7–10; Žyd 1, 1–6; Jn 1, 1–18

Naujienos

 

2016 birželio 31 d. šv. Jonų bažnyčia

XIV sekmadienis

Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Lk 10,1-20

Įdomu, ar šios dienos evangelija kam nors ką nors primena?

Man ji primena Čikagą, 1992-uosius, kai ten studijavau. Tą vasarą ten vyko ir pasaulio lietuvių šokių šventė. Mudu su t. Antanu ir koks tūkstantis šokėjų salėje šventėme sekmadienio Mišias. Buvo skaitoma ši ištrauka. Man labai patiko, mišių aplinka ir nuotaika ir tai, kad jose, berods, Darius Polikaitis grojo akordeonu, o žmonės nuotaikingai giedojo.

Sakoma, vasara atostogų ir kelionių metas. Jėzus šiandien duoda keletą patarimų kelionei.  

Jis išsiunčia 72 mokinius į misijas. Neduoda žemėlapių ar GPS, kuri padėtų visais atvejais.  Jis tik pateikia keletą pagrindinių nuostatų – pernelyg nesiblaškyti, padėti, kam tik gali, skelbti Žodį ir nenusiminti, jei jo nepriims. Jis tiesiog meta iššūkį – eiti pasitikint, kad Dievas motiniškai globos. Nežinome tų mokinių vardų ir tai, ar jie visi buvo vyrai, o gal jų tarpe buvo ir moterų. Žinome viena, iš msijos jie grįžo kupini džiaugsmo, mielai dalinosi patirtimi ir įspūdžiais, kaip sekėsi. Jėzus čia pat priminis, jog tai dar ne kelionės pabaiga, tikrasis džiaugsmas dar laukia.

Jėzus išsiunčia mokinius Ten, kur pats ketino vykti. Man įsiminė tas beveik magiškas žodis „ten“.

Jėzui būti Ten, kartais reiškia labiau būseną nei vietą. Ten gali būti visur, kur patiriame nesaugumą. Ten yra kur pradedame pasitikėti Dievu. Tai visai nereiškia, kad suaugę žmonės neturime atsakingai rengtis kelionėms. Tačiau bet koks mūsų pasirengimas yra ribotas ir pasitikėjimas Dievu nepakeičiamas. Panašiai kaip vaikų pasitikėjimas tėvais.

Gal kas iš vaikystės prisimenate, kai tekdavo ilgai važiuoti automobiliu, pvz., atostogauti prie jūros, pas močiutę ar kitur. Paprastai vaikai sėdi ant galinės sėdynės ir nekantriai laukia, kol atvažiuos Ten. Važiavimas kartais prailgsta kaip amžinybė ir vaikai klausia ar jau tuoj atvažiuosim. Abu priekyje sėdintys tėvai ramina, kad jau ne už ilgo būsime Ten. Kai tas nepadeda, tada siūlo skaičiuoti vėjo malūnus, kai šie baigiasi, siūlo skaičiuoti pakelės karves, gal ir gražius debesis. Žodžiu daro viską, kad tik vaikai išlauktų. O vaikai nori būti Ten jau dabar. Tačiau į Ten reikia nukeliauti per Čia. Beje, ir suaugusiems kartais nelengva būti dabar ir čia. Tai neprieštarauja planavimui, bet nuolatinis nerimas ir gyvenimas vien ateitimi arba įsikibus į praeitį, gali būti mėginimas pabėgti nuo esamos tikrovės.  Šitas Čia kartais pilnas abejonių, nesaugumo ar įtampų. Ar mes kelionei turime geresnį sprendimą, kaip pasitikėti Dievo motiniška globa?

Visokiose mūsų kelionėse pastebėkime Dievo artumo ir padrąsinimo ženklus. Gal tai nebus vėjo malūnai ar pakelės karvės, bet nemažiau nuostabūs ir palaikantys. Gerų vasaros kelionių prasidėjusią savaitę – kitų, savęs ir Dievo link.  

 

______________________________

 
 
Primename, kad birželio - rugpjūčio mėnesiais šv. Mišios mūsų bažnyčioje vyksta
tik sekmadienį 11 val.
13 val. sekmadienio mišios ir vakarinės mišios vasarą nėra aukojamos.
__________________________________
 

Visos mamos, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir anūkus,

kviečiamos prisijungti prie mūsų bažnyčioje besirenkančios Motinų maldų grupelės.

Mamos renkasi sekmadieniais 10 ir 12 valandomis bažnyčioje, prie pirmosios salės (kairėje bažnyčios pusėje).  

_______________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

_______________________________________

 

Ar žinote, kad mūsų bendruomenė prisideda prie „Carito“ dienos centro „Vilties angelas“ veiklos –

esame įsipareigoję globoti keletą vaikų iš stokojančių šeimų, kol jie sulauks pilnametystės.

Taip dalis mūsų visų bažnyčiai aukojamų pinigų kiekvieną mėnesį atitenka Tomui ir Gabrielei.

Vaikai už tai kiekvieną mėnesį mums parašo laišką apie save, į kuriuos atsako bendruomenės savanorė Loreta.

Šį kartą vaikai siunčia mums visiems ir šventinius linkėjimus!__________________________________________________________

Ar žinote, kad per 11 val. šv. Mišias mūsų bažnyčioje veikia VAIKŲ TARNYBA?

Savanoriai pasirūpina mažaisiais, kad tėveliai galėtų netrukdomi melstis.

Tam, kad vaikų tarnyba pradėtų veikti ir 13 val. Mišių metu,

trūksta jau labai nedaug – tik tiek, kad prie iniciatyvą parodžiusios mamos Elenos prisijungtų

dar kelios mamos savanorės (žinoma, nebūtinai mamos :) ).   

Jei manote, kad galėtumėte bent keletą sekmadienių užimti mažuosius ir JŪS,

parašykite mums žinutę į jonubendruomene@gmail.com

Iki malonaus!

  

_________________________________________________________________________________

Vilties angelai – geradariai per atstumą

 Šv. Jonų bažnyčią lankantys žmonės yra kviečiami prisijungti prie vaikų dienos centro „Vilties angelai“ veiklos ir finansiškai paremti stokojančius vaikus.

Organizacija dėkoja tiems mūsų bendruomenės nariams, kuri keletą metų teikė finansinę paramą Radvilei, Nikolajui, Gabrielei ir Tomui.

 Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ Vaikų dienos centro „Vilties angelas“ programos „Parama per atstumą Lietuvoje“ vaikai  Radvilė ir Nikolajus paramą gavo nuo 2009 metų pavasario iki 2014 metų po 500 Lt per metus.

Radvilė šiuo metu mokosi profesinėje mokykloje, kaimo turizmo organizavimo specialybę. Planuoja stoti į kolegiją ir tęsti mokslus. Jūsų parama, merginai buvo labai naudinga įsigyjant mokymosi priemones, avalynę, drabužius. Radvilė yra brandi ir adekvačiai vertinanti savo šeimos situaciją. Ji atvira ir nuoširdi, turinti tikslų ateičiai.

Nikolajus yra baigęs vidurinę mokyklą, šiuo metu dirba įmonėje darbininku. Gyvena su mama vieno kambario bendrabučio tipo bute. Parama labiausiai buvo reikalinga apmokant Nikolajui vaistus, išlaidas sanatorijoje (dar vaikystėje, vaikinas yra turėjęs tulžies operaciją ir dėl to nuolatos turi sveikatos problemų), perkant mokymosi priemones, avalynę ir drabužius.

Šių dviejų, užaugusių vaikų vardu, dėkojame JUMS.

Likusi paramos dalis bus naudojama mažesniems, VA „Carito“ Vaikų dienos centrą „Vilties angelas“ lankantiems vaikams Gabrielei ir Tomui.

Gabrielė – dešimties metų mergaitė, gyvenanti su mama. Jos šešiametė sesė (tėčiai yra skirtingi) gyvena su tėčiu. Gabrielė su mama gyvena mažame vieno kambario bendrabučio tipo nuomojame bute. Mama dirba parduotuvėje.

Gabrielė yra smalsi mergaitė, jai patinka vaidinti ir šokti, mėgsta gaminti valgyti. Ji yra drąsi, ieškanti tiesos (dažnai įžvelgianti netiesą ten, kur jos nėra).

Gabrielė nuo rudens bus ketvirtokė ir planuojame jai pirkti naują mokyklinę uniformą, nes dabartinę yra išaugusi, o mama negali nupirkti, taip pat pratybas.

Tomas – penkerių metų berniukas, gyvenantis su dvejų metų sese, mama ir tėčiu. Šeima gyvena vieno kambario bute. Tėtis dirba sandėlio darbuotoju. Tarp tėvų santykiai yra įtempti, konfliktiški, tėtis piktnaudžiauja alkoholiu. Mama turi keleto tūkstančių skolą, kuri yra perduota antstoliams.

Su mama Tomas turi gražius santykius, bet mano, kad tėtis jo nemyli.

Tomas yra džiaugsmingas, besidomintis aplinka berniukas, aktyvus, norintis bendrauti. Jis nelanko darželio, o pati mama nėra pajėgi jo ugdyti, todėl pastebima pažinimo, bendravimo ir savikontrolės įgūdžių stoka, reikalinga logopedo pagalba.

Parama svarbi patenkinant pirminius Tomo poreikius: perkant striukę, batukus, taip pat jo ugdymui.

Kontaktinė informacija

Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius
Vadovė ses. Jolita
Tel. 8 5 2621519, 8 685 81088
El. p. vilties.angelas@centras.lt
A/s LT73 7044 0600 0578 6483, AB SEB bankas

_________________________________________________________

Užtarimo maldos vakarai, kurie keletą metų kartą per mėnesį vyko mūsų bažnyčioje,

perkelti į šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčią, esančio prie Lukiškių aikštės.

Esame laukiami kiekvieno mėnesio antrą antradienį.

 

_________________________________________________________________

 

Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.