Šv. Mišių tvarka


 
Rugsėjo – gegužės mėnesiais:

Sekmadieniais - 11.00 ir 13.00 val.

Antradieniais  7.30 val.

Trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18.00 val.

 (įėjimas iš šv. Jono gatvės).

Birželio – rugpjūčio mėnesiais:

Sekmadieniais – 11.00 val. 

 
Išpažinčių klausoma sekmadieniais prieš šv. Mišias arba iš anksto su kunigu susitartu laiku.