Jon 3, 1-5, 10. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Pirmą skaitinį galite skaityti čia Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Jonos knyga, viena trumpiausių Senajame Testamente. Joje aprašyta įdomi ir dinamiška pranašo Jonos istorija. Dievas ja daug ko išmokė pranašą Joną. Galbūt ja jis kai ką nori pasakyti ir mums. Iš pradžių Jona džiaugiasi, kad Dievas gailestingas jam ir jo žmonėms, bet bjaurisi, kad...

Adoracija sausio 30 dieną

Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už taiką, už pašaukimus į šeimą, pašvęstąjį gyvenimą ir kunigystę. Sausio 30 d. mūsų bažnyčioje, Švč. Sakramento koplyčioje vyks Adoracija. Kviečiame registruotis prirašant savo vardą prie valandos, kurią galėtumėte adoruoti. Registruotis taip pat galima ir prie zakristijos po šv. Mišių. Registracijos forma

Jn 1,35-42. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Pirmą skaitinį galite skaityti čia Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Girdėjome du įdomius pasakojimus apie pašaukimą. Pirmas apie Dievą ieškantį Samuelio, kuris Dievo neieško. Samuelis iš pradžių negali patikėti, kad jį kviečia Dievas. Nei jo mokytojas Elis iš pradžių netiki, kad Samuelį užkalbina Dievas. Ar ne panašia ir mums nelengva patikėti, kad mus kada...

Prasideda sužadėtinių kursai

Nuo 2024 m. sausio 31 d.  šv. Jonų bažnyčioje prasideda sužadėtinių kursai (poroms, kurios tuoksis šv. Jonų bažnyčioje). Kursai vyks aštuonis trečiadienio vakarus nuo 18.30 iki 21.00. Juos ves sutuoktinių poros ir kunigas.  Auka už kursus porai – 80 eurų, ją galima paduoti atėjus į susitikimą arba pervesti į Šv. Jonų bažnyčios sąskaitą. Būtina...

Jono Borutos, SJ mirties metinių minėjimas

Sausio 28 d. 11 val. maloniai kviečiame į šv. Mišias, kuriose paminėsime prieš metus amžinybėn iškeliavusį Telšių vyskupą Joną Borutą, SJ – pirmąjį tikintiesiems grąžintos Šv. Jonų bažnyčios rektorių bei pirmąjį Lietuvoje veiklą atkūrusių jėzuitų provincijolą, VU Istorijos fakulteto dėstytoją. Po Mišių peržvelgsime vysk. J. Borutos gyvenimo akimirkas įamžinusias nuotraukas, dalinsimės prisiminimais, pabendrausime ir...

Kristaus krikštas, Vidmantas Šimkūnas, SJ

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Kalėdos yra Dievo apsireiškimo žydams šventė. Trijų Karalių šventė – Dievo apreiškimas pagoniams. Per Krikštą Jordane Kristus apsireiškia atgailaujantiems nusidėjėliams. Dienos šventė ir evangelija mus kviečia pamąstymui prie Jordano. Menininkams patiko Jordano scena, kur Jonas krikštijo Jėzų. Dykumą primenantis kraštovaizdis įkvėpė įvairiausius spalvinius eksperimentus; kontrastas tarp sausos dykumos ir...

Šventoji šeima, Vidmantas Šimkūnas, SJ

Kalėdų evangelijos ištrauką skaitykite čia. Šventoji Šeima turėtų būti „gražiausias pavyzdys”. Prašėme Viešpaties šios dienos maldoje. Melsti galima neįmanomo, tikintis, kad bent vienas procentas taps tikrove. Jei jau prašome, kad Šventoji Šeima mums būtų „gražiausias pavyzdys“, pamėginkime pasvarstyti ko iš tikrųjų prašome. Man tai pasirodė sudėtingiau nei maniau. Dar vis galime rasti paveikslėlių, kurie...