Paauglių grupė

Esame šv. Jonų bažnyčios jaunimo (16+) grupelė. Vieną kartą per mėnesį (ketvirtą mėnesio sekmadienį) giedame šv. Mišiose, o po jų renkamės maldai ir pasidalinimui.

Taip pat metų bėgyje organizuojamės rekolekcijas, dalyvaujame bendruomenės veiklose. Kartu leidžiame laisvalaikį, susigalvojame įvairiausių veiklų buvimui kartu.

Kontaktai pasiteiravimui:
Aušrinė Šilanskaitė +370 699 34390
Urtė Kalinauskaitė +370 690 21120

You must be logged in to post a comment.