Sausio 28 d. 11 val. maloniai kviečiame į šv. Mišias, kuriose paminėsime prieš metus amžinybėn iškeliavusį Telšių vyskupą Joną Borutą, SJ – pirmąjį tikintiesiems grąžintos Šv. Jonų bažnyčios rektorių bei pirmąjį Lietuvoje veiklą atkūrusių jėzuitų provincijolą, VU Istorijos fakulteto dėstytoją.

Po Mišių peržvelgsime vysk. J. Borutos gyvenimo akimirkas įamžinusias nuotraukas, dalinsimės prisiminimais, pabendrausime ir pasivaišinsime.

Visų labai laukiame.

Šv. Jonų bažnyčioje tarnaujantys jėzuitai ir sielovados komanda