Kalėdų evangelijos ištrauką skaitykite čia.

Adeste Fideles (lot.) „Ateikite žmonės, džiugūs iškilmingi ateikite, ateikite į Betliejų.” Giedame lietuvišką versiją Kalėdų liturgijos pradžioje.

Atėję į Betliejų ir randame Mariją ir Juozapą su jų naujagimiu. Kai kurie žmonės sako, kad jie buvo benamiai, bet taip nebuvo. Jie tiesiog neturėjo kur apsistoti Betliejuje. Juozapas turėjo profesiją, buvo dailidė. Jis galėjo sau leisti išsinuomoti kambarį, bet užeigose nebuvo laisvos vietos, todėl jam teko apsistoti gyvulių pastogėje. Galime nuspėti, kad jis jautėsi sugniuždytas, jog negalėjo Marijai ir Jėzui suteikti geresnių sąlygų. Tačiau jie turėjo viską, kas svarbiausia. Jie turėjo vienas kitą. Jie mylėjo vienas kitą ir Dievą. Normalu vaiko gimimą švęsti. Tačiau Juozapas ir Marija buvo toli nuo savo artimųjų. Kas galėtų švęsti su jais, nebent aplinkiniai piemenys? O kaip mes? Ar mes norime su Marija ir Juozapu švęsti kartu? Ne banketų salėje, ne prabangiuose namuose, o gyvulių pastogėje. Paradoksas, bet Jėzaus gimimas buvo ir yra švenčiamas labiau nei bet kurio kada nors gimusio vaiko. Metai iš metų jį švenčiame ir mes.

Per šias Kalėdas labiau nei saldžios kalėdinės istorijos ar pasakos mane užkalbino vieno amerikiečio jėzuito pamąstymai, „Adeste fideles“ giesmės motyvais. Jis kviečia į Betliejų.

Ateikite, žmonės! Visi, kurie liūdite. Kuriems skauda, kad šiemet prie kūčių stalo liko tuščia vieta. Ateikite į Betliejų, Duonos miestą, ir žinokite, kad išauš diena, kai prie Viešpaties pokylio stalo susėsite su savo artimais ir brangiais žmonėmis.

Ateikite žmonės! Visi, kurie sergate lėtinėmis ligomis ir negaliomis. Ateikite pas Tą, kuris gydo ir žinokite, kad būdami su Juo sergate tik fiziškai. Žinokite, kad būdami prie Kūdikėlio Jėzaus esate dvasiškai stiprūs.

Ateikite žmonės! Visi, kurie savo šeimoje išgyvenate skausmą. Ateikite, kurie kenčiate dėl sudužusių santykių ar iširusios santuokos. Ateikite ir jūs, kurių šeimos nariai susvetimėjo, nutolo… Ateikite pas Šventąją Šeimą. Ateikite ir melskitės, kad jų meilė vėl uždegtų jūsų šeimos meilę.

Ateikite žmonės! Jūs, kurie esate pagyvenę, kurie baiminatės, kad šios Kalėdos gali būti jūsų paskutinės. Ateikite pas Tą, kuris yra amžinas, ir žinokite, kad jūs tik pradedate skaičiuoti savo Kalėdų šventes.

Ateikite žmonės! Jūs, kurie vargstate ir kenčiate, kad negalite pakankamai aprūpinti savo šeimos. Ateikite prie prakartėlės, kur geriausia, ką Juozapas galėjo padaryti savo šeimai, tai parūpinti ėdžias jų kūdikiui, bet ir daug meilės.

Ateikite žmonės! Kurie vargstate dėl savo turtų ir vis bandote nusipirkti laimę. Ateikite ir pagarbinkite viso džiaugsmo šaltinį. Ateikite atrasti perlą, kuris yra neįkainojamas. Ateikite pas Jėzų.

Ateikite žmonės, kurie baiminatės dėl mūsų šalies ateities. Ateikite prie Karaliaus ir melskitės už tėvynę ir pasaulį. Ateikite į Betliejų, Dovydo miestą. Ateikite ir prisiminkite, kad esame ir dangaus piliečiai.

Ateikite žmonės, kurie kovojate su priklausomybėmis. Ateikite pas tą vienintelį, kuris žino jūsų kovas, kuriam skauda dėl jūsų. Ateikite pas Tą, kuris jus visada priima ir pakelia.

Ateikite žmonės! Ateikite nusilenkti Išminčiai, kuri atėjo padėti mums rasti kelią pas Dievą per pasaulį, kuris nuolat stato jam kliūtis. Nusilenkite Išminčiai, kuri atėjo padėti mums pašalinti užtvarus, kuriuos statome patys sau ir kitiems.

Ateikite žmonės! Pas Tą, kuris saugo, kad patys savęs nesunaikintume. Jis, Visagalis, atėjo išgelbėti iš dulkių sukurto kūrinio. Jis atėjo suteikti mums ramybės.

Ateikite visi žmonės ir tie, kurie manote, kad nėra ko švęsti, ateikite, nes pasaulis niekuo negali sutrukdyti mums švęsti gimimo, kuris suteikia prasmę visam gyvenimui.