Kontaktai

 

Rektorius kun. Vidmantas Šimkūnas SJ

v_simkunas@yahoo.com

+370 685 31512

Vicerektorius kun. Antanas Saulaitis SJ

 saulaitis@hotmail.com

+370 687 49782

Vilniaus Universiteto kapelionas  kun. Eugenijus Puzynia SJ

eugenijusorg@yahoo.ca

+370 602 37262

Sielovados koordinatorė ses. Aistė Balčiūnaitė SJE

aiste.balciunaite@gmail.com
+370 682 98821

Sielovados koordinatorius Mantas Mileris SJ

man.mileris@gmail.com

+370 699 18854

Zakristijonas Saulius Slankauskas
(skambinti po 17 val.) 

s.slankauskas@gmail.com

+370 612 74429

 

 

Rekvizitai 1,2% mokesčio paramai


Identifikacijos kodas: 191312523

SEB LT047044060001227755

Adresas: šv. Jonų bažnyčia, šv. Jono 12, LT-01123, Vilnius

Daugiau informacijos apie paramą


Šv. Jonų bendruomenės taryba

 

Tarybos pirmininkas
ir finansininkas
Alfonsas Vinclovas alfa.akrileksas@gmail.com

 

 Bendruomenės grupės 

Paauglių katechumenato Algis Jasilionis jasilionis.algis@gmail.com
Rožinio Birutė Bilevičienė birute.bileviciene@gmail.com
Sekmadienio vaikų tarnyba Neringa Markauskaitė neringa.markauskaite2@gmail.com
Šeimų Virginija ir Ramūnas Drukteniai virginija.drukteniene@gmail.com
ramunas.druktenis@gmail.com

Krikščioniško gyvenimo bendruomenės 

šv. Jonų bažnyčios grupelė

Eglė Markūnienė  egle.markuniene@gmail.com
Paauglių grupelė

Kamilė Druktenytė

Lina Ribokaitė

+370 628 37863, kamile.druktenyte@gmail.com

+370 643 55886, ribokaite.lina@gmail.com

Šv. Jonų moksleivių ateitininkų kuopa Donatas Jokubauskas
Kristijonas Kėrys
donatasfrasati@gmail.com
Gospel choras Kristina Žaldokaitė

kristina.zaldokaite@gmail.com

Taizė Marius Dijokas
Kotryna Kriaučiūnaitė

+370 618 68071, marius@astikiu.lt
+370 607 31602, kr.kotryna@gmail.com

Kanklelių choras Daiva Čičinskienė  

 

Internetinio puslapio koordinatorės:

Alina Kemežienė ir Lina Ribokaitė 

Naujienas siųskite el. paštu alinakemeziene@gmail.com  arba ribokaite.lina@gmail.com