Didžiosios savaitės pamaldų tvarka

Balandžio 10 d. Verbų sekmadienis – šv. Mišios 11 ir 13 val. 
Kviečiame nepamiršti atsinešti verbų – jos bus šventinamos šv. Mišių pradžioje

Balandžio 12 d. (antradienis) – Susitaikymo pamaldos – 18 val.

Balandžio 14 d.  Didžiojo Ketvirtadienio Mišios -18 val.

Balandžio 15 d.  Didžiojo Penktadienio pamaldos (Šv. Kryžiaus pagerbimas) – 18 val.

Balandžio 16 d. (šeštadienis) – Velyknaktis – 20 val.
Kviečiame atsinešti žvakutę Krikšto pažadų atnaujinimui bei šviesos liturgijai.
Taip pat margučius, kurie bus šventinami šv. Mišių metu bei indą švęstam vandeniui įsipilti.
Velyknakčio apeigas pradėsime didžiajame kieme.

Balandžio 17 d. (sekmadienis) Velykos – šv. Mišios 11 ir 13 val.
Kviečiame atsinešti margučius, kurie bus šventinami šv. Mišių metu.
O norintiems įsipilti šventinto vandens primename, kad pasiimtumėte ir indą įsipylimui.

Balandžio 18 d. II Velykų diena (pirmadienis) – kviečiame į šv. Mišias 12 val. šv. Kazimiero bažnyčioje
(šv. Mišių mūsų bažnyčioje nebus)

You must be logged in to post a comment.