Naujienos

2019 birželio 16 d., šv. Jonų bažnyčia
Vidmanto Šimkūno SJ homilija
Švč. Trejybė


Šv. Augustino vizija kai vaikas bando perpilti jūrą į pakrantėje išsikastą duobutę. Augustinui nusistebėjus, vaikas atsakė, kad jūrą perpils greičiau, nei šis mokytas vyras supras Trejybės paslaptį. Šv. Ignaco meditacija apie Trejybę, kaip trijų klavišų darniai skambantį akordą ir aiškinimai apie tris vandens stovius: skystą, kietą – ledą ir dujas – garus. Kokie bebūtų aiškinimai, jei niekada mūsų protui neatsakys, kaip vienas Dievas yra trejybė. Pagaliau pati sąvoka Trejybė yra žmonių sugalvota.

Todėl, manau, turiu pradėti kukliai priimdamas, jog Trejybėje vienas Dievas yra didelė paslaptis.

Gali atrodyti, kad ši paslaptis mūsų tikėjimą tik daro dar painesnį. Ji kalba apie tokį Dievo slėpinį, kurio protu nei aiškiai įžvelgti, nei pilnai suvokti neįstengiame. Ar nepakaktų tikėti Dievu – dievybe, kosmine galia, likimu ar šiaip kuo nors didesniu už mus? Kam dar galvą sukti apie Dievą ir dar Trejybėje vieną. Kai kas galbūt taip ir tiki, tik ar tai yra krikščionių tikėjimas?

Šalia ko kita, man atrodo, kad šia švente Bažnyčia kviečia klausti kokį Dievą iš tikrųjų tikime? Kviečia pasitikrinti, ar jis yra tas, kurį skelbė Jėzus, ar mūsų pačių sugalvotas, susikurtas pagal save, poreikį, situaciją?

Pirmame Jono laiške skaitome – Dievas yra meilė ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas jame. Galime sakyti, kad šie Jono žodžiai gražiai išsako mūsų krikščioniško tikėjimo apie Dievą esmę. Mažiausiai tikėtina, kad suklysime sakydami, kad Dievas yra meilė, visuotinė ir konkreti mums kiekvienam. Aš esu tik todėl, kad Dievas manęs norėjo, nori ir norės per amžius. Mes kuriame ar perkame daiktus, nes mums jų reikia dėl kokios nors priežasties. Mes gimėme, nes tėvai norėjo sūnaus ar dukros, o Dievas pirmiausia norėjo ir nori manęs. Be sąlygų, be apribojimų, nepaisant mano klaidų, nuodėmių ir nesąmonių, jis mane myli ir mylės. Šitoks mylintis, einantis į žmogiškus santykius Dievas buvo nežinomas nei Europos antikai, nei pagonybei. Tačiau būtent šitokį Dievą skelbė Jėzus, šitokį jį tiki krikščionių
bendruomenė.

Ši bendruomenė Trejybės švente sako, kad Dievas nėra vienišas, nėra individualistas užsidaręs tik savyje. Jam rūpi pasaulis, visi žmonės, gyvi ir jau mirę, sveiki, gražūs, sėkmingi, ligoniai, seneliai ir vargšai, visi ir kiekvienas taip
pat ir mes ir aš.

Sakoma, kad pažintum žmogų, turi jį pamatyti trijose situacijose: lietingą niūrią dieną, kai susipainioja siūlai ar žvejybinis valas ir kai oro uoste pasimeta jo lagaminas. Todėl kviečiu klausti koks yra mano Dievas ne tik meldžiantis, ne tik bažnyčioje, bet ir gatvėje, namuose, kai sekasi ir nesiseka, kai bendrauju su mielais ir su sunkiais žmonėmis, kai skauda man ar mano artimui, kai linksma ar liūdna, kai viskas vyksta pagal planą ir kai žemė slysta iš po kojų.

O baigti dera, kukliai, kaip ir pradėjau. Kiek begalvotume, bemąstytume – neperprasime Trejybės paslapties, bet gal giliau suvoksime, pajusime, nujausime, kad Dievas myli mus visus ir konkrečiai mane. Kas benutiktų.

____________________________

KVIEČIAME!
 
Kviečiame registruotis į šv. Jonų bendruomenės šeimų stovyklą,
kuri vyks 2019 m. liepos 15–21 dienomis Jėzuitų gimnazijos stovyklavietėje
prie Guopstų ežero, Trakų raj. 
 
Registracijai spauskite čia
 
Daugiau informacijos: +370 621 28732, Virginija 
 
____________________________
 
____________________________
 
 
Akimirkos iš Sutvirtinimo sakramento šventimo
Gegužės 12 d.


 
 
 
Akimirkas įamžino Vygintas Jankauskas
 
 
____________________________
 
BALANDŽIO 20 d. ATŠVENTĖME VELYKNAKTĮ
 
 
 
 
 
___________________________________

 _______________________

Kviečiame į šeimų su mažais vaikais maldos grupę!

Pirmasis susitikimas kovo 9 d. 11 -13 val.
Susitikimai vyks kartą per mėnesį šeštadieniais.

Kartu melsimės, skaitysime popiežiaus paraginimą Gavėniai,
dalinsimės tikėjimu ir patirtimi.

Norintys pasiteirauti arba prisijungti, galite parašyti:
Sigitai (sigita.gumauskaite@gmail.com)                        
Danieliui (enigmatas@yahoo.com)                                  

__________________________

Popiežius Pranciškus

Žinia 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8)

Perskaityti galite paspaudę nuorodą:
http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2018-11-25_ligoniu-dienos-proga-2019

 

____________________________
 

Mielieji jėzuitų bičiuliai,

2018-ųjų Kalėdos – Jėzaus gimimo šventė – visai arti! Tai – Dievo tapimo žmogumi šventė. Adventas mus kvietė jai rengtis. Kalėdos įvyksta tada, kai Kristus mumyse tampa žmogumi, o mes – jame.

Visuomenėje, kur žmogiškumas patiria vis didesnį spaudimą, Kalėdos tampa dar reikšmingesnės. Kur išlieka žmogiškumas, verkiantis kūdikis, ilgesingas žvilgsnis? Kur išlieka kritiška ir kūrybinga dvasia, gebanti sukurti ką nors nauja, kai žmogus verčiamas veikti kaip mašina? Vis labiau jį pakeičia robotai. Jį valdo neuroniniai smegenų procesai, jis ištirpsta skaitmeniniame pasaulyje.

Pasaulyje, kuriame trypiamas žmoniškumas, Dievo tapimas žmogumi yra labiau nei būtinas. Kur išlieka solidarumas ir dalijimasis, saugi priebėga? Kur yra Kristaus gimimo atnešta taika ir ramybė, kai daugelyje vietų neužtikrinamos žmogaus teisės? Visame pasaulyje dar nematėme tiek pabėgėlių. Išplėšti iš savo aplinkos, palikti vieni skurde – daugeliui tai karti tikrovė.

Kultūroje, kurioje sekuliarumas tikėjimą spaudžia į kampą, esame kviečiami švęsti Išganytojo gimimą. Ar liekame atviri Dievo veikimui mumyse? Ar gyvenimas, pasak Biblijos, priimamas kaip dovana, kai mokslas ir techninė pažanga žada viską pagerinti, kai viskas paaiškinama psichologiškai ir sociologiškai? Dievas dažnai tam – tik trukdis.

Kristaus gimimas mums kviečia žvelgti į gyvenimą kaip į dovaną. Su kiekvienu nauju vaiku kaskart įteikiama ir nauja dovana. Dievas su mumis ir mumyse pasiekia žmogiškumo pilnatvę.

Tegul šios tikrovės keliamas džiugesys lydi Jus šventinėmis dienomis.

Mes, jėzuitai, linkime Jums džiugių šventų Kalėdų ir palaimos Naujiems metams.

 
**************************************
 
Nuoširdžiai sveikiname Eugenijų Puzynia SJ
gruodžio 1 d. Kaune priėmusį kunigystės šventimus!
 
Ir visa, kas jame, tegiria Tavąjį vardą!
 
 
 
 

_________________________________ 

 
 Nuo rugsėjo  2 d. Šv. Mišios sekmadieniais 11 ir 13 val.

Šiokiadienių vakarais: antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18 val.

Trečiadieniais Šv. Mišios taip pat ir 7:30 ryte

 _________________________

 

Atsinaujinimų metas!

Metams bėgant, mūsų altorius savo amžių nugyveno, tad greitai bus keičiamas nauju.

Šiuo metu turime vieną altoriaus projektą, kurį parengė tėvas Gernot Wisser, SJ.
Esame atviri pasiūlimams, tad norintys pateikti savo variantą visuomet laukiami.

Susipažinti su parengtu naujojo altoriaus projektu, ar pateikti savo pasiūlymą
galima užėjus į zakristiją sekmadieniais po 11 val. Šv. Mišių.

 

 ______________________________

  

Leisk tavo Dievui Tave mylėti…

Paskutiniais mėnesio ketvirtadieniais,  po 18 val. šv. Mišių,

kviečiame  drauge  melstis  žvelgiant į  eucharistinį Jėzų. 

______________________________

 

Primename, kad sekmadieniais  šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.

Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kuri jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.

 

 _________________________________________________________________

 Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Facebook paskyroje
www.facebook.com/Jonubaznycia


 

PIRMŲJŲ MĖNESIO PENKTADIENIŲ
dalomoji medžiaga asmeniniam skaitymui

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
iškilmė prasmė

 


 

Primename, kad kiekvieną sekmadienį 10.15 val.
Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje vyksta
Švč. Sakramento ADORACIJA.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje. 

 


 

 Informacija dėl Krikšto
Tėvai, norintys pakrikštyti savo vaikus,
kviečiami registruotis zakristijoje likus
ne mažiau kaip trim savaitėms iki Krikšto dienos.

 


 

Kviečiame naudotis mūsų bibliotekos knygomis, kurios yra zakristijoje.