Santuoka

Tai laisvas Jūsų apsisprendimas, puikiai suvokiant, kad kiti pasirenka kitaip. Bažnyčioje priimtas santuokos sakramentas nėra laimingo gyvenimo garantas; jis veikiau išreiškia pripažinimą, kad toks įsipareigojimas negali būti priimtas tik dviese, kad šiame žingsnyje reikalingas ir Dievas; o Jis trokšta, kad jūsų pora būtų laiminga ir tvirta, kad ją ženklintų ištikimybė ir gyvybės dovana.

Mūsų bažnyčioje užsirašyti santuokos sakramentui reiktų ne vėliau nei prieš penkis mėnesius.

Reikalingi dokumentai:

  • krikšto liudijimas (išduoda bažnyčia, kurioje buvote krikštytas);
  • dokumentas, liudijantis, jog anksčiau nebuvote sudarę bažnytinės santuokos (išduoda bažnyčia, kurioje buvote krikštytas);
  • leidimas susituokti už parapijos ribų (išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas);
  • pažyma iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus;
  • tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai, išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis arba anksčiau yra turėjęs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos galima sužinoti bažnyčios zakristijoje;
  • abiejų sužadėtinių asmens tapatybės dokumentų (paso ar kortelės) kopijos;
  • tuo atveju, jeigu vienas ar abu sužadėtiniai yra kitos valstybės piliečiai, reikalingas ir tos šalies kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Šis dokumentas turi būti patvirtintas Apostille ir išverstas į lietuvių kalbą (vertimo originalas). Jeigu santuoka buvo užregistruota užsienyje, vietoje minėto dokumento reikia pateikti santuokos liudijimą, legalizuotą ar patvirtintą Apostille ir išverstą į lietuvių kalbą (vertimo originalas).

Taip pat svarbu:

  • žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardes, adresus;
  • pranešti apie ketinimą susituokti mūsų bažnyčioje ne vėliau, kaip prieš 5 mėnesius iki Santuokos dienos;
  • prisiminti, kada ir kur buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas.

Apie Santuokos sakramentą KBK (skaityti čia)
Siūlome susipažinti su santuokos apeigynu (atsiųsti apeigyną)
Taip pat siūlome dalyvauti sutuoktinių savaitgaliuose (skaityti čia)

Pasiruošimo Santuokos sakramentui kursai prasideda rudenį.
Informacija apie registraciją bus paskelbta rugsėjį.

Kilus klausimams rašyti: