šv. Monika besimeldžianti už sūnų

Kiekviena motina ne kartą su rūpesčiu susimąsto kokiame pasaulyje auga mūsų vaikai. Į vaikų ir jaunimo aplinką – į mokyklas, klubus – metodiškai skverbiasi ne tik cigaretės, bet ir alkoholis bei narkotikai. Televizija ir kitos visuomenės informavimo priemonės skleidžia žinias apie smurtą, seksą, skatina neribojamą pirkimo ir vartojimo poreikį. Pamatinės vertybės tampa nebepopuliarios ir nepatrauklios, visuomenės sekuliarizacija veda į gyvybės ir šeimos vertybių praradimą.

Statistikos duomenimis, tūkstančiai vaikų Europoje kasdien skambina į vaikų linijas, prašydami pagalbos ir patarimo. Tačiau yra ir daugybė mažų, išsigandusių vaikų, kurie negali kreiptis pagalbos. Motinoms ar močiutėms dėl jų skauda širdis, bet ką jos gali padaryti? Kreiptis į politikus? Karti gyvenimo patirtis rodo, kad politikai nesugeba išspręsti vaikų, paauglių, jaunimo problemų.

Kaip mes galime prisidėti

Pasaulį pakeisti gali ištikima tikinčios, mylinčios motinos malda. Greičiausiai ir judėjimas Motinos maldoje buvo atsakas į tūkstančių pasaulio motinų maldas.

Judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas kirto šalių ir tikėjimo konfesijų ribas.

Dabar ši malda jungia motinas daugelyje šalių: Anglijoje, Indijoje, Afrikoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Olandijoje, Rusijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Lenkijoje, JAV, Portugalijoje, Maltoje, Malaizijoje, Naujoje Zelandijoje, Indonezijoje, Nigerijoje, Singapūre, Tanzanijoje ir t.t.

Įsitraukė ir mamos Lietuvoje

Pirmoji Lietuvoje motinų maldos grupė susibūrė Kretingoje 2000 metais. Vėliau panašios grupės buvo įsteigtos ir Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje. Šiuo metu tokios grupelės plačiai pasklido po Lietuvą. 2015 metais „Motinų maldoje“ judėjimui Lietuvoje sukako 15 metų.

Grupelėje kartu skaitomos maldos – tai motinos širdis kalbanti Jėzui. Nuostabu žinoti, kad visame pasaulyje meldžiamasi ta pačia malda už mūsų vaikus. Ši malda niekada nesustoja – lygiai kaip ir laikas.

Popieriaus apskritimas, ant kurio besimelsdamos moterys užrašo savo vaikų vardus simbolizuoja motinos meilę, kuri neturi pradžios ir pabaigos. Popierėliai su vaikų vardais maldos metu sudedami į pintinėlę, simbolizuojančią sudėtas Jėzaus rankas.

Ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje yra daugybė liudijimų, kad ši malda veikia. Vaikai paliko narkotikus, alkoholį, nusikaltimus ir kitokias negeroves. Viskas vyksta Dievo numatytu laiku. Ne visada situacija pasikeičia iš karto. Dažnai kinta ne pati situacija, o santykis su ja, širdies nusiteikimas ją priimti, požiūris į ją. Keičiasi motina, ji nurimsta, nebūna įsitempusi, mažiau nerimsta dėl vaikų ir dėl ateities – juk visų ateitis yra Dievo rankose.

Tai vyksta ir mūsų bažnyčioje

Mūsų bažnyčioje grupelė „Viltis“ įkurta 2009 m. lapkričio 16 d. Jai vadovauja Jūratė Ratautienė.

Pradžioje susitikdavome tik keletas moterų, buvome nedrąsios dalintis savo nusivylimais, širdgėla ir skausmu dėl savo vaikų. Po 2014 m. rugsėjo 18 d. Veronica Williams apsilankymo Vilniuje susibūrė nauja grupelė.

Kurį laiką kiekvieną mokslo metų sekmadienį maldai rinkdavomės kambarėlyje, esančiame virš Švč. Mergelės Marijos Paguodos koplyčios. Viena grupelė melsdavosi nuo 10 val., o kita po 11 val. šv Mišių – nuo 12 val.

Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo 2020 m. kovo 16 d. paskelbus karantino režimą, maldos susitikimus perkėlėme į internetinę erdvę. Džiaugiamės atrastu būdu ir kartu besimeldusios per visą vasarą, toliau tęsiame internetinius susitikimus.

Mielos mamos, jei norite melstis už savo vaikus ir įsilieti į šį judėjimą, prisijunkite prie mūsų. Kiekviena esate laukiama.

Pasiteiravimui:
Irena Matulienė (I grupelė), tel. nr.: +370 656 31909,
Violeta Kalinauskaitė (II grupelė), tel. nr.: +370 687 38944,

You must be logged in to post a comment.