Kontaktai

Rektorius
kun. Vidmantas Šimkūnas SJ
, +370 685 31512

Vicerektorius
kun. Antanas Saulaitis SJ
, +370 687 49782

Vicerektorius, Vilniaus Universiteto kapelionas
kun. Eugenijus Puzynia SJ
, +370 602 37262

Sielovados koordinatorė
ses. Aistė Balčiūnaitė SJE
, +370 682 98821

Sielovados koordinatorius, VU kapeliono asistentas
Mantas Mileris SJ
, +370 699 18854

Zakristijonas
Saulius Slankauskas
, +370 612 74429 (skambinti po 17 val.)


Kilus klausimams taip pat galite rašyti:

 

Šv. Jonų bendruomenės taryba

Tarybos pirmininkas ir finansininkas
Alfonsas Vinclovas

Internetinės erdvės (jonai.lt bei facebook) koordinatoriai:

Lina Turskienė (taip pat jonai.lt techninė priežiūra)

ses. Aistė Balčiūnaitė SJE
, +370 682 98821

Mantas Mileris SJ
, +370 699 18854

Kviečiame bendrauti
Vilniaus šv. Jonų bažnyčios facebook paskyroje

www.facebook.com/Jonubaznycia