dvasinės pratybos kasdienybėje

Šv. Ignaco sudėliotos Dvasinės Pratybos mokina kasdieninės maldos su Šv. Raštu, vis labiau įsiklausant ir atpažįstant įvairius Dievo meilės ir artumo ženklus.

Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“ – tai ignaciškos pratybos, išdėliotos į 33 maldos savaites. 
Kasdien asmeniškai skirsiu laiko tyloje susitikti pats su savimi ir su labai mane mylinčiu Dievu. O kartą per savaitę mažose grupelėse pasidalinsime asmeninės maldos patirtimi.

„Eik į savo kambarėlį“ knygoje rasite ypatingų ir svarbių minčių. Tai – pasakojimai, juokingi atsitikimai, eilės, Šventojo Rašto tekstų citatos. Knygos puslapius versite iš lėto: po vieną ar du per dieną. Rasite patarimų, kaip melstis ir apie ką pamąstyti.

Susitikimų pradžia: spalio 5 d. 18:40 val. (po 18 val. Šv. Mišių) Šv. Jonų bažnyčioje.

Dvasinių Pratybų kasdienybėje trukmė: 33 savaitės, grupės susitikimai vyks ketvirtadieniais.

Keliaujančius palydės Krikščioniško gyvenimo bendruomenės nariai, o mokymus sakys Tėvai jėzuitai.

Būtina registracija (iki spalio 1 d.).
Registracijos anketa: https://forms.gle/PQP5VBASgV8aQUaT6

You must be logged in to post a comment.