Pamaldų tvarka

Rugsėjo – gegužės mėnesiais:
Sekmadieniais – 11:00 ir 13:00 val.
Nuo antradienio iki penktadienio – 18:00 val.

Birželio – rugpjūčio mėnesiais:
Sekmadieniais – 9:30 ir 11:00 val.

Išpažinčių klausoma sekmadieniais prieš šv. Mišias arba iš anksto su kunigu susitartu laiku.

Švč. Sakramento ADORACIJA.
Kiekvieną sekmadienį 10.15 val. Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje.

VAIKŲ TARNYBA ŠIUO METU NEVYKSTA
Sekmadieniais šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.
Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kur jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.