Pamaldų tvarka

Rugsėjo – gegužės mėnesiais:
Sekmadieniais – 11:00, 13:00, 19:00 val.
Antradieniais – 18:00 val.
Trečiadieniais – 18:00 val.
Ketvirtadieniais – 18:00 val.

Birželio – rugpjūčio mėnesiais:
Sekmadieniais – 11:00 val.

Išpažinčių klausoma sekmadieniais prieš šv. Mišias arba iš anksto su kunigu susitartu laiku.

Švč. Sakramento ADORACIJA.
(vasaros laikotarpiu Adoracija nevyksta)
Kiekvieną sekmadienį 10.15 val. Šv. Jonų bažnyčios koplyčioje.
Visus kviečiame pabūti Viešpaties artumoje.

Sekmadieniais šv. Mišių metu veikia VAIKŲ TARNYBA.
Kviečiame mamas palydėti vaikučius į zakristiją, kur jie tikrai nenuobodžiaus, o prasmingai praleis laiką.