Homilija

Mk 1, 12-15. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Šiandien tik keturi Morkaus Evangelijos sakiniai. Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą. Bet kada tai atsitiko? Iš karto po jo krikšto, kai balsas iš dangaus patikino, kad jis yra mylimas Dievo Sūnus. Dabar jis dykumoje – gundomas. Koks kontrastas… Į akį krinta skaičius keturiasdešimt. Biblijoje jis vartojamas 146 kartus...

Mk 1,40-45. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Šiemet vis girdėsime Morkaus evangeliją. Tai trumpiausia ir ankstyviausia iš keturių evangelijų. Ji parašyta graikiškai, tikriausiai Romoje apie 70 m. po Kristaus. Manoma, kad Morkus ją parašė krikščioniams, kilusiems iš pagonių. Informaciją jis gavo iš pirmo liudytojo, greičiausiai iš apaštalo Petro. Morkui svarbiausia – kas yra Jėzus ir ką...

Job 7,1-4.6-7. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. „Argi žmogaus gyvenimas žemėje nėra vargas?Man paskirti vargo mėnesiai, ir neramios naktys.Mano dienos baigiasi be vilties. Laimės daugiau neišvysiu.“ Šitaip siūloma pradėti Mišias mums, žmonėms, susirūpinusiems ir pavargusiems nuo gripo, nuo niūrių minčių, nuolat girdintiems apie karus, kylančias kainas ir politines įtampas, kai per mėnesį saulė šviečia vos pora...

Mk 1,21-28. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Sutikę bičiulį ar pažįstamą, pokalbį pradedame maždaug taip: „Sveikas, kaip sekasi, kas naujo?“ Šiandien girdime panašų klausimą „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia? Jis nuskamba Morkaus evangelijos pirmame skyriuje, todėl galbūt galime klausti: “Kas nauja Naujajame Testamente? Ar jame apskritai yra kas nors iš esmės nauja, palyginti su...

Jon 3, 1-5, 10. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Pirmą skaitinį galite skaityti čia Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Jonos knyga, viena trumpiausių Senajame Testamente. Joje aprašyta įdomi ir dinamiška pranašo Jonos istorija. Dievas ja daug ko išmokė pranašą Joną. Galbūt ja jis kai ką nori pasakyti ir mums. Iš pradžių Jona džiaugiasi, kad Dievas gailestingas jam ir jo žmonėms, bet bjaurisi, kad...

Jn 1,35-42. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Pirmą skaitinį galite skaityti čia Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Girdėjome du įdomius pasakojimus apie pašaukimą. Pirmas apie Dievą ieškantį Samuelio, kuris Dievo neieško. Samuelis iš pradžių negali patikėti, kad jį kviečia Dievas. Nei jo mokytojas Elis iš pradžių netiki, kad Samuelį užkalbina Dievas. Ar ne panašia ir mums nelengva patikėti, kad mus kada...

Kristaus krikštas, Vidmantas Šimkūnas, SJ

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Kalėdos yra Dievo apsireiškimo žydams šventė. Trijų Karalių šventė – Dievo apreiškimas pagoniams. Per Krikštą Jordane Kristus apsireiškia atgailaujantiems nusidėjėliams. Dienos šventė ir evangelija mus kviečia pamąstymui prie Jordano. Menininkams patiko Jordano scena, kur Jonas krikštijo Jėzų. Dykumą primenantis kraštovaizdis įkvėpė įvairiausius spalvinius eksperimentus; kontrastas tarp sausos dykumos ir...

Šventoji šeima, Vidmantas Šimkūnas, SJ

Kalėdų evangelijos ištrauką skaitykite čia. Šventoji Šeima turėtų būti „gražiausias pavyzdys”. Prašėme Viešpaties šios dienos maldoje. Melsti galima neįmanomo, tikintis, kad bent vienas procentas taps tikrove. Jei jau prašome, kad Šventoji Šeima mums būtų „gražiausias pavyzdys“, pamėginkime pasvarstyti ko iš tikrųjų prašome. Man tai pasirodė sudėtingiau nei maniau. Dar vis galime rasti paveikslėlių, kurie...

Kalėdų homilija, Vidmantas Šimkūnas, SJ

Kalėdų evangelijos ištrauką skaitykite čia. Adeste Fideles (lot.) „Ateikite žmonės, džiugūs iškilmingi ateikite, ateikite į Betliejų.” Giedame lietuvišką versiją Kalėdų liturgijos pradžioje. Atėję į Betliejų ir randame Mariją ir Juozapą su jų naujagimiu. Kai kurie žmonės sako, kad jie buvo benamiai, bet taip nebuvo. Jie tiesiog neturėjo kur apsistoti Betliejuje. Juozapas turėjo profesiją, buvo...

Lk 1, 26–38. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Pamėginsiu pradėti paaugliškai, o užbaigti rimčiau. Jei pavyks. Kartais paaugliai savo kalba įdomiai perpasakoja evangelijų istorijas. Šiandien girdėtos ištraukos variantas: Angelas atskrenda pas jauną merginą vardu Marija ir sako: Marija, tu turėsi kūdikį. Marija išsigąsta ir sušunka: „O Jėzus!“. Tada Angelas: Taip tai bus jo vardas“. Marija: „Nieko nesuprantu“....

Mt 25,1-13. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Jėzaus pasakojimas atrodo aiškiai sako – budėkite, būkite pasirengę, pasirūpinkite pakankamai aliejaus – nebūkite paiki. Bet ar viskas taip parasta? Ar pasakojimas nenubloškia anų penkių protingų merginų ir mūsų į kankinančią dilemą? Ar joms ir mums nė kiek negaila tų penkių likusių už durų? Gal degantys ar gęstantys žibintai...

Mt 22,1-14. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Jėzus vėl pasižymi kaip geras pasakotojas. Jis geba supinti įdomią istoriją bet kokiam tikslui ar pamokymui. Šiandien jis pasakoja kaip karalius surengia savo sūnui vestuves. Svečiai atsisako atvykti ir dar gi nužudo juos pakvietusius tarnus. Karalius supyksta, išžudo įžūlius svečius ir sudegina jų miestą. Kai jau manome, kad toliau...