Homilija

Trejybės sekmadienio homilija. Vidmanto Šimkūno SJ

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Neturiu lengvo pamokslo, tik du nelengvus pasakojimus ir pamąstymą. Pirmas: Jauna mergina, susilaukė vaiko su vedusiu vyru. Tuomet jai teko ištekėti už kito vyro, kad vaikas turėtų tėvą ir, kad išvengtų gėdos kaime. Dėl to jai teko kasdien kęsti alkoholiko prievartą ir būti mušamai. Nekeista kad ji susirgo depresija...

Kviečiame kartu švęsti Vilniaus universiteto gimtadienį

Balandžio 14 dieną 11 val. kviečiame kartu švęsti Vilniaus universiteto gimtadienį. Šv. Mišiose melsimės už Universiteto bendruomenę, mums giedos Gospel choras, sveikinimo žodį tars Vilniaus universiteto rektorius, o vėliau visus kviečiame pasivaišinti pagal istorinį receptą paruošta jėzuitiška sriuba Alma Mater kavinėje. Sriubą padės patiekti skautai akademikai. Balandžio 14 dieną 13 val. šv. Mišių nebus.

Didžiojo ketvirtadienio homilija. Vidmanto Šimkūno, SJ.

Didžiojo ketvirtadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Kairė ir dešinė. Viršus ir apačia. Išorė ir vidus…. Tokių terminų porų turime daugybę. Mūsų smegenys daug mąsto tokiomis dvinarėmis struktūromis. Įeinu į kambarį arba išeinu iš jo. Einu link ko nors arba tolstu. Tai padeda mums orientuotis erdvėje. Tačiau mes taip pat mąstome dualiai perkeltine prasme. Teisinga...

IV gavėnios sekmadienis. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia Džiaukis Bažnyčia! Kuo gi džiaugtis? Atėjo riba, kai jis nebegalėjo pakęsti: veidmainystės aukščiausiuose sluoksniuose, bedugnės tarp turtingų ir vargšų, šmeižto ir skandalų kultūros to, kad visa visuomenė tapo korumpuota nuo viršaus iki apačios. Taigi Hermias atsisakė aukštų politinių pareigų ir pasitraukė į dykumą. Ten jis užlipo ant vieno iš...

Mk 1, 12-15. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Šiandien tik keturi Morkaus Evangelijos sakiniai. Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą. Bet kada tai atsitiko? Iš karto po jo krikšto, kai balsas iš dangaus patikino, kad jis yra mylimas Dievo Sūnus. Dabar jis dykumoje – gundomas. Koks kontrastas… Į akį krinta skaičius keturiasdešimt. Biblijoje jis vartojamas 146 kartus...

Mk 1,40-45. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Šiemet vis girdėsime Morkaus evangeliją. Tai trumpiausia ir ankstyviausia iš keturių evangelijų. Ji parašyta graikiškai, tikriausiai Romoje apie 70 m. po Kristaus. Manoma, kad Morkus ją parašė krikščioniams, kilusiems iš pagonių. Informaciją jis gavo iš pirmo liudytojo, greičiausiai iš apaštalo Petro. Morkui svarbiausia – kas yra Jėzus ir ką...

Job 7,1-4.6-7. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. „Argi žmogaus gyvenimas žemėje nėra vargas?Man paskirti vargo mėnesiai, ir neramios naktys.Mano dienos baigiasi be vilties. Laimės daugiau neišvysiu.“ Šitaip siūloma pradėti Mišias mums, žmonėms, susirūpinusiems ir pavargusiems nuo gripo, nuo niūrių minčių, nuolat girdintiems apie karus, kylančias kainas ir politines įtampas, kai per mėnesį saulė šviečia vos pora...

Mk 1,21-28. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Sutikę bičiulį ar pažįstamą, pokalbį pradedame maždaug taip: „Sveikas, kaip sekasi, kas naujo?“ Šiandien girdime panašų klausimą „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia? Jis nuskamba Morkaus evangelijos pirmame skyriuje, todėl galbūt galime klausti: “Kas nauja Naujajame Testamente? Ar jame apskritai yra kas nors iš esmės nauja, palyginti su...

Jon 3, 1-5, 10. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Pirmą skaitinį galite skaityti čia Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Jonos knyga, viena trumpiausių Senajame Testamente. Joje aprašyta įdomi ir dinamiška pranašo Jonos istorija. Dievas ja daug ko išmokė pranašą Joną. Galbūt ja jis kai ką nori pasakyti ir mums. Iš pradžių Jona džiaugiasi, kad Dievas gailestingas jam ir jo žmonėms, bet bjaurisi, kad...

Jn 1,35-42. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Pirmą skaitinį galite skaityti čia Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Girdėjome du įdomius pasakojimus apie pašaukimą. Pirmas apie Dievą ieškantį Samuelio, kuris Dievo neieško. Samuelis iš pradžių negali patikėti, kad jį kviečia Dievas. Nei jo mokytojas Elis iš pradžių netiki, kad Samuelį užkalbina Dievas. Ar ne panašia ir mums nelengva patikėti, kad mus kada...

Kristaus krikštas, Vidmantas Šimkūnas, SJ

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Kalėdos yra Dievo apsireiškimo žydams šventė. Trijų Karalių šventė – Dievo apreiškimas pagoniams. Per Krikštą Jordane Kristus apsireiškia atgailaujantiems nusidėjėliams. Dienos šventė ir evangelija mus kviečia pamąstymui prie Jordano. Menininkams patiko Jordano scena, kur Jonas krikštijo Jėzų. Dykumą primenantis kraštovaizdis įkvėpė įvairiausius spalvinius eksperimentus; kontrastas tarp sausos dykumos ir...