Homilija

Aš sapnavau. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Pradėsiu klausimu – ar tikite sapnais? Jei labai tikite, nepersistenkite. Jei visai netikite, pagalvokite, gal truputį verta. Štai vienas dviejų serijų sapnas. Sapne mačiau ilgą procesiją, kurioje ėjau ir aš. Žmonės ant pečių nešė kryžius. Procesija lėtai judėjo į priekį. Priežastis buvo ta, kad kai kurie vis pasitraukdavo į...

Mt 14, 22-33. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Evangelijos ištrauką skaitykite čia. Šiandien mėginsiu nepakliūti į spąstus – atpasakoti evangeliją, tik žymiai prasčiau nei parašyta. Todėl jau nuo pat pradžių kviečiu klausyti kūrybingai. Girdėjome keistą pasakojimą. Tačiau jis giliai užkalbino pirmų krikščionių širdis ir protus. Jie, kaip ir mes klausė – apie ką jis ir apmąstydami vis atrasdavo naujus lygmenis ir naujas...

Atsimainymas. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Nuorodas į sekmadienio skaitinius rasite čia. Šiandien Bažnyčia mini Viešpaties Atsimainymą. Nuo pat pradžios šis įvykis žavėjo, stebino, dirgino vaizduotę ir įkvėpė krikščionis. Bet tuo pačiu ir liko slėpiningas. Gal kas galėtų klausti ar jis apskritai nėra perteklinis mūsų tikėjimui. Ar ko nors stigtų, jie nebūtų buvę ar neminėtume šio keisto įvykio apie kurį...

Švenčiausioji Jėzaus širdis, Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio Evangelijos ištrauką skaitykite čia. Žinovai sako, kad turiu 1 minutę jus įtikinti klausyti kitas 6. Nežinau ar pavyks. Pasirinkau temą, kurios šventė buvo praeitą penktadienį, apie kurią dauguma neprisiminėme ar nė nežinojome ir ateity ko gero negalvosime. Tačiau kas žino? Tai pamąstymas Jėzaus širdies tema. Insbrukas, jėzuitų bažnyčia. Joje Mišias kartais aukoja ir...

Jn 14,15-21, Hermann Kügler, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Miela bendruomene, šiandienos Evangelijoje kalbama apie gyvenimą ir meilę – neblogos temos pavasariui. Baigiantis žemiškajam gyvenimui, kalbėdamas mokiniams, Jėzus dar kartą apibendrina tai, kas Jam buvo svarbiausia: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate...

II Velykų sekmadienis, Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Ištrauką iš sekmadienio Evangelijos skaitykite čia. Richardo Štrauso operoje „Salomėja“ yra gili scena, kuri, atrodo, tinka šiam sekmadieniui. Nazariečiai pasako Erodui, kad Mesijas prikelia mirusius. Žmogus, ant kurio sąžinės guli daug žmogžudysčių, su siaubu reaguoja: „Aš jam tai draudžiu. Būtų baisu, jei mirusieji sugrįžtų ir atkeršytų“. „Palieskite mano žaizdas – sako Prisikėlusysis. Aš nesu...

Didysis penktadienis, Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Šiandien liturgijoje ryškūs simboliai, gestai, kontrastai ir stiprūs tekstai, bet pamaldos paprastos. Tegul į mums prakalba visuma, o homilija tebus paprasta. „Nesuprantu, kaip anksčiau apskritai gebėjau netikėti. Malonė mane aplankė, apėmė didžiulis džiaugsmas, o pirmiausiai – esu kupinas gilios ramybės. Viskas per kelias akimirkas nušvito ir tapo aišku. Esu visiškai “persuktas”. Stipri ranka išvertė mane...

III Gavėnios sekmadienis, Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio Evangelijos ištrauką skaitykite čia. Šiandienos skaitiniuose daug kalbama apie vandenį. Girdėta Išėjimo knygos paskutinė eilutė iškelia esminį klausimą: „Ar Viešpats yra tarp mūsų, ar ne?“. Į tai atsako Evangelija! Nuo šiandien ateinančias dvi savaites skaitysime ir klausysimės pasakojimų iš Jono evangelijos. Joje daug simbolių ir įvaizdžių, kuriuos galime apmąstyti, iš kurių galime pasisemti...

Pelenų diena, Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Šios dienos Evangelijos ištrauką skaitykite čia. Šiandien, kai pradedame gavėnią, Jėzus mums sako: „nedemonstruok savo pamaldumo kitiems, nes tada neturėsi atlyginimo iš savo Tėvo danguje“. Galbūt nustebsime, bet šios dienos Evangelijoje dažniausiai girdimas žodis yra užmokestis arba atlygis. Paprastai Pelenų trečiadienį labiau galvojame apie įsipareigojimą gavėniai, o ne apie apdovanojimą, ar atlygį. Tačiau šiandien...

Mt 5,21-37, Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Ištrauką iš Evangelijos skaitykite čia. Daugelis mėgstame knygas ir filmus, kur pagrindiniai veikėjai tikri herojai. Tačiau mūsų gyvenimas paprastai nėra sudėtas iš herojiškų žygių. Jei tokių ir pasitaiko, tai ne taip dažnai. Mūsų kasdienybė paprasti darbai, reikalai, pareigos, santykiai…. Bet ir jie labai vertingi ir svarbūs. Šiandien Mato evangelijos 5 skyrius, Jėzaus kalno pamokslo...

Dievo avinėlis, Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangeliją skaitykite čia. 1944 m. nacių kalėjimo kameroje teologą Dietrichą Bonhoefferį kamavo klausimas apie krikščioniško tikėjimo vaidmenį kylančiame „amžiuje be religijos“. Jis numanė, kad krikščioniška žinia nėra apribota religijos. Todėl klausė: „Kaip Kristus gali tapti Viešpačiu net tų, kurie neturi religijos?“. Kitaip tariant, kas lieka iš krikščionybės, kai ji netenka religinio rūbo? Bonhoefferis...