Vyrų maldos grupė

Kiekvieną trečiadienį šv. Jonų bažnyčioje susitinkame vyriškai maldai.

Kalbame Rožinį, skaitome pasirinktą krikščionišką literatūrą, ją analizuojame, kalbamės, keliaujame dviračiais, einame į žygius.

Visus, kuriems yra reikalinga vyriška bendrystė ir yra troškimas melstis už pasaulį, Lietuvą, savo artimuosius, save – kviečiame ryžtingai prisijungti.

Susitinkame trečiadieniais po 18 val. šv. Mišių.

Jei turite klausimų, kreipkitės į Marių Žalneravičių (+370 687 14112, ).

You must be logged in to post a comment.