Ligonių patepimas

Ligonių patepimas

Sveikata ir išganymas yra glaudžiai susiję: kūno sveikata ir sielos išganymas eina kartu. Kristaus meilė apima visą asmenį: sakramentai paliečia ne tik sielą, bet ir kūną, kuriam taip pat yra pažadėtas Prisikėlimas. Ligonių sakramentą sudaro rankų uždėjimas ir kaktos bei rankų patepimas palaimintu aliejumi: „Šiuo šventu patepimu ir savo didžiu gailestingumu tepadeda tau Viešpats Šventosios Dvasios malone, kad tave, iš nuodėmių išlaisvintą, išganytų ir negalią maloningai palengvintų.”

Šio sakramento gali prašyti tie, kuriuos užklupo sunki pavojinga liga, kurių laukia sunki operacija ar kurie sulaukė senatvės. Jiems reikia Viešpaties teikiamų jėgų, kad galėtų kovoti su blogiu ir įveikti ligos sunkumus. Ligonių patepimą gyvenime galima priimti ne vieną kartą.

Kaip pasirengti Ligonių patepimui: reikia paprašyti kunigo, kad jis aplankytų jūsų namuose esantį ligonį, suteiktų visus reikiamus sakramentus.

Plačiau apie Ligonių patepimo sakramentą KBK (siųstis)

Plačiau apie Krikščioniškas laidotuves KBK (siųstis)