Sutvirtinimo sakramento šventė

Už nuotraukas dėkojame Vygintui Jankauskui