Sutvirtinimo sakramento šventė

Už nuotraukas dėkojame Vygintui Jankauskui

You must be logged in to post a comment.