Šv. Kalėdos – tai ne tik dieviškosios šviesos atėjimas į mūsų pasaulį per Jėzų Kristų. Kiekvienais metais tai nauja proga vėl leistis į kelią: piemenims ir išminčiams, Šventajai Šeimai, Bažnyčiai, Draugijai ir kiekvienam iš mūsų. Tai proga vėl savęs klausti: ar šią šviesą, kurią gavome, nešame kitiems? Ar per mane daugiau šviesos atsiranda pasaulyje?

Prieš 500 metų per Kalėdas šv. Ignacas ėmė rengtis savo didžiajai piligriminei kelionei, kurią pradėjo 1523 m. pavasarį. Iš šios kelionės kilo stipri paskata, kuri mus, jėzuitus, iki šiol įkvepia, skatina toliau veikti ir, nepaisant mūsų netobulumo, nešti Dievo šviesą tiems, kurie jos ieško.

Tai mes galime tik dėl Jūsų paramos, Jūsų atvirumo, Jūsų kritikos, Jūsų bičiulystės ir Jūsų maldos.
Gera būti bendrakeleiviais.
Už visa tai norime nuoširdžiai Jums padėkoti!

Palaimintų šv. Kalėdų ir prasmingų bei taikių Naujųjų Metų!

Provincijolas t. Bernhard Bürgler, SJ

You must be logged in to post a comment.