Sinodas

Sekmadienio evangeliją skaitykite čia.

Pradžiai pamėginkime įsivaizduoti, kaip Jokūbas ir Jonas prieina prie Jėzaus ir prašo privilegijų. Evangelistas Matas sako, kad prie Jėzaus prieina jų motina. Bet kuriuo atveju pakvimpa korupcija. O kaip su kitais 10 mokinių, ar jie prastesni?

Ir šį kartą Jėzus, kaip geras pedagogas, neatkerta neigiamai, nepajuokia, bet atsako klausimu ir šitaip provokuoja mokinius pačius pamąstyti, ko jie iš tikrųjų prašo. Galbūt Jėzui buvo liūdna, kad po tiek girdėtų pamokymų, matytų stebuklų, po tiek bendravimo, mokiniai vis dar „nepagauna kampo“ nesupranta esmės. Jis vėl kantriai moko, kad būti aukštesnėje pozicijoje reiškia labiau tarnauti ir prisiimti daugiau atsakomybės. O jei reikia, ir nukentėti dėl tų, kuriems tarnauji.

Gražiai sutampa evangelijos skaitinys su šiandieniu įvykiu pasaulinėje Bažnyčioje – sinodinio kelio pradžia. Būtent šiandien prasideda pirmasis šio sinodo etapas vyskupijose ir įvairiomis formomis tęsis iki 2022 metų balandžio.

Žodis sinodas reiškia keliavimą kartu. Pirmasis vyskupų sinodas įvyko 1965 m. Paskui jų buvo ir daugiau įvairiomis temomis. Štai 2018 m. vyko vyskupų sinodas jaunimui rūpimais klausimais. O šiandien prasideda visos Bažnyčios bendro kelio sinodas. Kiekvienoje vyskupijoje tai dar vadinama daline Bažnyčia, paskirti atsakingi žmonės, kurie koordinuos diskusijų, temų aptarimą parapijose, bendruomenėse, kad tikinčiųjų, net ir nutolusių nuo Bažnyčios, balsas būtų kuo geriau išgirstas.

Šio pirmo etapo pagrindinės temos: bendrystė, dalyvavimas ir misija.

Bažnyčia yra per istoriją keliaujanti Dievo tauta. Kelionėje svarbu pasitikėti bendrakeleiviais, kalbėtis, dalytis patirtimi ir keistis.

Popiežius Pranciškus sušaukdamas šį sinodą visą Bažnyčią kviečia apmąstyti temą, kuri yra esmingai svarbi jos gyvenimui ir misijai: „Sinodalumo kelias yra būtent tai, ko Dievas laukia iš Bažnyčios trečiajame tūkstantmetyje“. Popiežius ragina atsiverti Šv. Dvasiai ir išlikti atviriems toms staigmenoms, kurias Dvasia tikrai paruoš mums tame kelyje.

Jausdami bendrą atsakomybę už Bažnyčią, turime atrasti būdą susitikti ir kartu ieškoti Dievo valios. Popiežius kviečia surasti būdus pakviesti dialogui ir tuos, kurie yra nutolę nuo Bažnyčios ar atsidūrę visuomenės paribyje. Nes svarbu išgirsti ir jų balsą. Tikėjimas kyla tuomet, kai žmonės vertinami, girdimas jų šauksmas, jiems padedama įveikti sunkumus, vertinamas jų atvirumas, jų orumas patvirtinamas Dievo akyse ir atkuriamas bendruomenėje.

Konsultaciniuose susirinkimuose popiežius Pranciškus kviečia apmąstyti šiuos pamatinius klausimus:

  • Kaip keliaujame drauge šiandien mūsų dalinėje bažnyčioje?
  • Kokius žingsnius Dvasia kviečia žengti, kad augtume keliaudami drauge?

Sinodinio proceso šerdis yra klausytis Dievo klausantis vienas kito. Mes klausomės vienas kito, kad geriau girdėtume Šventosios Dvasios balsą bylojantį mūsų šiandienos pasaulyje.

Kiekviena Vatikano II Susirinkimo sesija prasidėdavo malda, kurios pirmieji žodžiai yra: „Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia“. Šia istorine malda buvo šimtmečiais meldžiamasi Bažnyčios susirinkimuose, sinoduose ir kitose asamblėjose; jos autoriumi laikomas XVII a šv. Izidorius Sevilietis. Pradėdami sinodinį procesą šia malda kviečiame Šventąją Dvasią darbuotis mumyse, kad galėtume būti bendruomenė ir malonės tauta. Sinodo kelionei, truksiančiai nuo 2021-ųjų iki 2023 metų, siūlome melstis paprastesnę šios maldos versiją, kad ji taptų bet kurios grupės malda. Pradėti galime jau dabar.

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.
Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.
Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.
Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.
Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.

You must be logged in to post a comment.