Didžioji savaitė

Kovo 30 d. (ketvirtadienį) 18 val. – Susitaikymo pamaldos
Balandžio 2 d. (sekmadienį) – Verbų sekmadienis:
11 val. Šv. Mišių pradžia bei verbų pašventinimas Vilniaus Universiteto didžiajame kieme
13 val. Šv. Mišios (kaip įprastai, bažnyčios viduje)

Balandžio 6 d. (ketvirtadienis) 18 val. – Paskutinės vakarienės Šv. Mišios (su rankų plovimu)
Balandžio 7 d. (penktadienį) 18 val. – Kristaus Kryžiaus pagerbimo pamaldos
Balandžio 8 d. (šeštadienį) 20 val. – Velyknaktis (atsineškite žvakutę Žiburių ir Krikšto atnaujinimo liturgijai, taip pat vaišių agapei po Velyknakčio)
Balandžio 9 d. (sekmadienį) – I Velykų sekmadienis
11 val. Šv. Mišios (po Mišių šventinsime jūsų atsineštus valgius)
13 val. Šv. Mišios (po Mišių šventinsime jūsų atsineštus valgius)
Balandžio 10 d. (pirmadienis) – II Velykų diena
– Šv. Mišių mūsų bažnyčioje nebus. Kviečiame į Šv. Mišias Šv. Kazimiero bažnyčioje 12 val.