Rarotinės Mišios

VU kapelionas ir sielovados komanda kviečia ateinančius keturis Advento trečiadienius ypatingu būdu pasiruošti Kristaus atėjimui – dalyvaujant rytmetinėse Rarotinėse Mišiose su degančiomis žvakėmis rankose.

Rarotinės Mišios vyks kiekvieną Advento trečiadienį 7:15-8:00 val. (gruodžio 1, 8, 15 ir 22 dienomis) Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje.

Renginį taip pat galite rasti Facebook puslapyje.

Mišias aukos VU kapelionas kun. Eugenijus Puzynia SJ.

Po Mišių linkėsime gražios dienos vaišindami kruasanais.

Rarõtos (lot. rorate – rasokite), rarõtinės Mišios, katalikų liturgijoje – šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos garbei. Pavadinimas kilo iš lot. Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum (Rasokite, dangūs, iš aukštybių ir, debesys, išlykite teisumą, Iz 45,8 ). Šiais žodžiais pabrėžiamas pasaulio Išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo laukimas.
Rarotos švenčiamos ryte, prieš patekant saulei. Dėl to kilo paprotys per rarotas uždegti žvakę, – simbolizuoja patekančios saulės – Išganytojo, kaip pasaulio šviesos – atėjimo laukimą. (vle.lt – M. Puidokas)