Rarotinės Mišios

Viltingai lauki gerų permainų?
Tada, kai viskas komplikuota ir nerandi atsakymų, ar jautiesi sutrikęs, atstumtas, atsidūręs aklavietėje?
Nori sulaukti sustiprinimo ir palaikymo?

Ateik! Labai anksti, 7:00 kai bus tamsu!
Ateik į jaukią, šiltą žvakių šviesoje spindinčią ir muzikos garsų pripildytą šv. Jonų bažnyčią!
Ateik valandai!

Kartu su krikščioniška bendruomene, kurioje rasi daug Vilniaus Universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų studentų, dėstytojų ir kitų darbuotojų melsis kartu su Tavimi ir už Tave. Kartu su Marija iš Nazareto, kuri laukė Pažado įsipildymo ir gerų permainų savo asmeniniame ir savo tautos gyvenime.

Dievas buvo, yra ir bus įsipareigojimus nepalikti mūsų vienų vykdantis Dievas.

Po trumpų mišių dar atsigersi kavos ir suvalgysi kruasaną.

Ir tada – vėl pirmyn į įvykių sūkurį, nerimo kupiną gyvenimą. Tik jau su ramesniu žvilgsniu ir paguosta širdimi. Su daugiau drąsos.

Nes Dievas – ištikimas. Jis veikia ir veiks Jam vienam žinomais būdais, bet taip pat ir per kitus žmones.

Rarotinės Mišios vyksta kiekvieną Advento trečiadienį 7:00-8:00 val. (lapkričio 30 d., gruodžio 7, 14 ir 21 dienomis) Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje.

Renginį taip pat galite rasti Facebook puslapyje.

Mišias aukos VU kapelionas kun. Gintaras Vitkus, SJ.

Rarõtos (lot. rorate – rasokite), rarõtinės Mišios, katalikų liturgijoje – šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos garbei. Pavadinimas kilo iš lot. Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum (Rasokite, dangūs, iš aukštybių ir, debesys, išlykite teisumą, Iz 45,8 ). Šiais žodžiais pabrėžiamas pasaulio Išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo laukimas.
Rarotos švenčiamos ryte, prieš patekant saulei. Dėl to kilo paprotys per rarotas uždegti žvakę, – simbolizuoja patekančios saulės – Išganytojo, kaip pasaulio šviesos – atėjimo laukimą. (vle.lt – M. Puidokas)