Šv. Mišių tvarka nuo rugsėjo 2 d.
Nuo rugsėjo 2 d. keičiasi šv. Mišių tvarka:
– šiokiadieniais (pirm.-penkt.) 18 val.
– sekmadieniais šv. Mišios 11 ir 13 val.

Jaunuolių pasiruošimas Sutvirtinimui
Pradžia spalio 13 d. (trečiadienį) 18:30 val. Vyks trečiadieniais nuo spalio iki gegužės mėnesio.
Laukiame 14-18 metų amžiaus jaunuolių. Vietų skaičius ribotas.
Registracijos anketa

Suaugusiųjų pasiruošimas sakramentams (Krikštui, Pirmajai Išpažinčiai, Komunijai ir Sutvirtinimui)
Pradžia spalio 13 d. (trečiadienį). Susitikimai vyks trečiadieniais 18:30-20:00 val. iki gegužės mėnesio.
Registracijos anketa Telefonas pasiteiravimui: +370 682 98821 (ses. Aistė Balčiūnaitė SJE)

Pasiruošimo Santuokos sakramentui kursai
Pradžia spalio 21 d. (ketvirtadienį). Susitikimai vyks ketvirtadienio vakarais 18:30-20:30 val. ir vieną šeštadienį.
(Kitų susitikimų datos: spalio 28 d., lapkričio 4 d., lapkričio 13 d. (šeštadienis), lapkričio 18 d., gruodžio 2 d., gruodžio 9 d.)
Registracijos anketa*
*Dėl riboto dalyvių skaičiaus pirmenybė teikiama poroms, kurios tuokiasi šv. Jonų bažnyčioje
Kitas šių kursų ciklas planuojamas 2022 m. sausio pabaigoje.

Dvasinės pratybos kasdienybėje „Eik į savo kambarėlį
Pradžia spalio 12 d. (antradienį) 18:40 val.
Tai dvasinė kelionė, kviečianti įsipareigoti kasdienei asmeninei maldai ir giliau pažinti Dievo meilę bei kaip į ją galiu atsiliepti kasdienybėje. Skaityti daugiau
Registracijos anketa

Informacija bus pildoma