Karantininės Sekminių Mišios 2020

Pirmajai Covid-19 viruso pandemijos bangai nusilpus šventėme Sekmines šv. Jonų bažnyčios didžiajame kieme.

Už nuotraukas dėkojame Vygintui Jankauskui