Jonas Boruta

Gruodžio 22 d. (ketvirtadienį) 18 val. – Šv. Mišių nebus.

Kviečiame kartu melsti už a.a. vyskupą ir jėzuitą Joną Borutą 17:30 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje.
Šv. Mišias aukos kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Daugiau informacijos: facebook