už mirusius

lapkričio 1 d. – šv. Mišių mūsų bažnyčioje nebus.
Kviečiame į šv. Mišias šv. Kazimiero bažnyčioje 17:30 val.
lapkričio 2 d. – šv. Mišios 18 val.

lapkričio 2-7 d. šv. Mišiose melsimės už mirusius

You must be logged in to post a comment.