Nuo gegužės 29 d. keičiasi pamaldų tvarka:

Šiokiadieniais šv. Mišių nebus
Sekmadieniais šv. Mišios 11 val.