kun. Eugenijaus šventimai
Nuoširdžiai sveikiname Eugenijų Puzynią SJ
gruodžio 1 d. Kaune priėmusį kunigystės šventimus!
Ir visa, kas jame, tegiria Tavąjį vardą!

You must be logged in to post a comment.