Sekmadienio Evangelijos ištrauką skaitykite čia.

Žinovai sako, kad turiu 1 minutę jus įtikinti klausyti kitas 6. Nežinau ar pavyks.

Pasirinkau temą, kurios šventė buvo praeitą penktadienį, apie kurią dauguma neprisiminėme ar nė nežinojome ir ateity ko gero negalvosime. Tačiau kas žino? Tai pamąstymas Jėzaus širdies tema.

Jėzaus Širdies paveikslas Insbruko Jėzuitų bažnyčioje

Insbrukas, jėzuitų bažnyčia. Joje Mišias kartais aukoja ir t. Eugenijus, joje teko melstis ir man. Šoninis altorius su Jėzaus širdies paveikslu.

Arba paprasčiau – kaimas, močiutės ir senelio namai, svetainė su Marijos ir Jėzaus širdies paveikslais ant sienos. Siužetas tas pats.
Jei kas galite atgaminti panašų vaizdą, pamėginkite stabtelti prie šio paveikslo.

Prieš jį stovėdamas galėčiau melstis šitaip:
Viešpatie, pirmiausia mane patraukia, Tavo akys. Tu žvelgi į mane. Nesvarbu, ar judu į kairę, ar į dešinę, Tavo akys mane seka. Dėl to nesijaučiu nemaloniai. Nesijaučiu stebimas griežtos akies, kuri viską kontroliuoja. Veikiau galvoju: visada ir visose situacijose tu ieškai akių kontakto su manimi. Tu kaip geras ganytojas ieškai manęs kol surandi. Kad ir kur nuklysčiau, kad ir į kokią duobę nusirisčiau, kad ir kokią sunkią valandą išgyvenčiau – Tu manęs ieškai ir surandi. Tu parvesi mane namo. Tai gera žinoti.

Paskui mano žvilgsnis nukrypsta į Tavo širdį. Paveiksle tu rodai ją man. Mes lyg ir nujaučiame kas yra nuoširdumas, ar esame jį patyrę, kartais ir apie žmogų sakome, kad jis, nuoširdus. Ir Tu rodai savo širdį atvirai. Kokia tai širdis? Tai liepsnojanti širdis.

– Liepsnojanti širdis Dievui: Tu aistringai skelbei Jo karalystę. Vis naujais įvaizdžiais stengeisi priartinti Dievą prie mūsų: Dievas yra kaip paslėptas lauke lobis, kurį galima atrasti; kaip brangus perlas, dėl kurio mielai parduodame visa kita; kaip ganytojas, kuris nenori, kad pražūtų bent viena jo avis; kaip gailestingas tėvas, nė už ką neatsisakantis savo vaiko; kaip moteris, kuri apverčia visus namus aukštyn kojomis, kad surastų pamestą centą; kaip garstyčios medis, kurio šakose mes, dangaus paukščiai, galime susikurti lizdus. Tavo širdis liepsnoja Dievui.

– Tavo širdis liepsnoja ir žmonėms, ypač tiems, kuriems nėra lengva. Jie jautėsi tavo priimti. Tu grąžinai jiems orumą. Tavo akivaizdoje jie atgavo savivertę. Sudaužytas širdis tu išgydei.

Tačiau tavo širdis turi ir karčius sužeidimo ženklus: erškėčių vainiką ir žaizdą, iš kurios trykšta trys kraujo lašai. Šio pasaulio erškėčiai tave sužeidė. Žaizda aiškiai matoma: atmetimas, akivaizdi nesėkmė, kryžius. Tu šios žaizdos neslepi.

Kadangi taip atvirai rodai man savo širdį, aš irgi galiu parodyti Tau savo širdį. Galiu išsipasakoti dėl ko degu ir dėl ko noriu degti. Atskleidžiu tau savo planus, savo džiaugsmą viskuo, kas pavyksta. Taip pat noriu parodyti tau ir savo žaizdas: savo nusivylimus, liūdesį, nesėkmes, baimes.

Kai apie tai galvoju, į galvą ateina indų filmas „Lūšnynų Milijonierius“. Paskutinėje jo scenoje Džamalis Mumbajaus traukinių stotyje pagaliau vėl sutinka savo mylimą Latiką. Ji pateko į gaujos rankas, o dabar išlaisvinta. Tikėjausi, kad jie iškart aistringai pasibučiuos į lūpas. Bet ką daro Džamalis? Jis pamato ilgą randą ant jos skruosto – žiauraus smurto įrodymą. Jis pabučiuoja šį randą, tarsi sakytų – Latika aš tave myliu su visomis tavo žaizdomis, su visa tavo istorija.

Viešpatie, aš galiu būti priešais Tave su visa savo istorija. Žmonės manęs kartais klausia, ką jiems daryti su jų pačių istorija, su tuo kas joje nepatinka: su per griežto auklėjimo žaizdomis, su nuoskaudomis ar kaltės spygliais… Kartais reikia psichologo pagalbos. Tačiau kai ką gali daryti ir pats.

Pažįstamas profesorius jėzuitas iš Insbruko priešais Jėzaus širdies paveikslą meldžiasi taip: „Viešpatie, duok malonės Tave mylėti iki širdies gelmių.“ Ši malda kartais stiprina, kartais paguodžia. Gal tai reiškia, kad ji padeda mylėti pasaulį ir žmones tokius, kokie jie yra, o dar svarbiau priimti ir mylėti save. „Viešpatie, duok
malonės Tave mylėti iki širdies gelmių“.

Užduotis savaitei ar dviem. Jei kur matysite Jėzaus širdies paveikslą, stabtelkite minutei priešais jį. Gal ateis jūsų asmeninė paguodos ar sustiprinimo malda.