Velykinis sveikinimas

Mieloji Šv. Jonų bažnyčios bendruomene!

Vėl švenčiame Velykas, vėl švenčiame gyvenimą. Paskutiniaisiais dešimtmečiais vis girdėdavome, kad po kokio nors įvykio pasaulis jau nebus toks, koks buvo. Paprastai manoma, kad jis taps mažiau draugiškas gyventi. Taip kalbėta ir susprogdinus Pasaulio prekybos centrą Niujorke, ir ištikus finansų krizei ar užklupus pandemijai, taip sakoma ir dabar, vykstant karui Ukrainoje, kurio pabaigos visi laukiame. Tačiau vienas įvykis, po kurio pasaulis tikrai neliko toks pat kaip anksčiau, bet iš esmės pasikeitė į gera, buvo Jėzaus prisikėlimas.

Tad remiantis šv. Ignaco dvasiniu mokymu, esame kviečiami sutikti prisikėlusį Jėzų savo kasdienybėje, aplinkinių veiduose ir pasaulyje, kuriame gyvename. Būkime atviri Jo buvimui, Jo kvietimui ir vadovavimui, stenkimės labiau Juo sekti ir jautriai bei dosniai tarnauti kitiems. Tegul nepristinga mums drąsos ir jėgų liudyti Jo meilę, ypač ištikus sunkumams ar susidūrus su iššūkiais.

Tegul šios Velykos būna dvasinio augimo metas, sustiprinantis mūsų ryšį su Dievu, idant geriau atpažintume Jo valią savo gyvenime. Tegul Prisikėlusio Kristaus šviesa visada lydi, teikdama viltį ir džiaugsmą jums, jūsų artimiesiems ir aplinkiniams. Nepamirškime, kad po Jėzaus prisikėlimo pasaulis negrįžtamai pasikeitė, ir vis dar keičiasi, į gera.

Su šv. Velykomis Jus nuoširdžiai sveikina Šv. Jonų bažnyčioje tarnaujantys kunigai, sesuo Aistė ir visa sielovados komanda.