Didįjį šeštadienį (balandžio 16 d.) po pertraukos vėl susirinkome gyvai šv. Jonų bažnyčioje kartu atšvęsti Kristaus prisikėlimą.

Aleliuja! Kristus prisikėlė!

Už nuotraukas dėkojame Vygintui Jankauskui