Didįjį šeštadienį (balandžio 16 d.) po pertraukos vėl susirinkome gyvai šv. Jonų bažnyčioje kartu atšvęsti Kristaus prisikėlimą.

Aleliuja! Kristus prisikėlė!

Už nuotraukas dėkojame Vygintui Jankauskui

You must be logged in to post a comment.