2023 m. balandžio 8 d. kartu su bendruomene šventėme Kristaus prisikėlimą.
Kviečiame prisiminti Velyknakčio akimirkas.

Už nuotraukas dėkojame Vygintui Jankauskui