Akimirkos iš Verbų sekmadienio 2018 m. kovo 25 d.
Šv. Mišias aukojo kun. Mindaugas Malinauskas SJ.
Giedojo LRT vaikų choras.

Už nuotraukas dėkojame Vygintui Jankauskui