Balandžio 4-ąją dieną atšventėme Verbų sekmadienį.
11-os valandos Šv. Mišių apeigos su verbų pašventinimu prasidėjo lauke, o vėliau visi kartu keliavome į bažnyčios vidų ir ten tęsėme Mišių šventimą.

Kviečiame prisiminti Verbų sekmadienio akimirkas.

Už nuotraukas dėkojame Vygintui Jankauskui