Vyras apkabinęs avinėlį

DĖL ŠV. MIŠIŲ NUO KOVO 16 -29 d.  IR KOL GALIOS KARANTINAS

Lietuvos jėzuitų provincija atsižvelgdama į Valstybės nuolat atnaujinamus sprendimus ir rekomendacijas,
kuriomis griežtai prašoma atsisakyti vaikščiojimų, kad ir į nedidelius susitikimus bei maldos namus (ypač
rūpinantis senolių gyvybe ir siekiant jaunesniųjų išmintingos atsakomybės už juos), nusprendžia nuo

kovo 16 d.- 29 d. ir kol Lietuvoje  galios karantinas neaukoti Šv. Mišių

Provincijai priklausančiose Vilniaus Šv. Kazimiero, Kauno
Šv. Pranciškaus Ksavero, Šiaulių Šv. Ignaco bei VU Šv. Jonų bažnyčiose.

Bažnyčios bus atidarytos asmeninės maldos laikui, sudarytos galimybės susitikti pokalbio su kunigu.
Jeigu bažnyčioje vienu metu būtų daugiau nei valstybės leistinas žmonių susibūrimui skaičius (daugiau nei 100),
galimybė būti bažnyčioje bus ribojama.

Rytoj, kovo 15 d., Šv. Mišios bus aukojamos įprasta tvarka,
tačiau bendruomenės nariams rekomenduojama likti namuose.

Atsiprašome už nepatogumus, kurie, esant šiai situacijai, yra viena iš galimybių
pasirūpinti bendruomenės narių saugumu ir gyvybe.

Lietuvos jėzuitų provincijolas
t. Vidmantas Šimkūnas SJ

Primename, kad vyksta Šv. Mišių transliacijos šiuo laikotarpiu:
* sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją ir LRT Klasika radijo programą;
* kiekvieną dieną – per Marijos radiją;
* kiekvieną dieną – tiesioginė vaizdo transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės.

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo psakelbtas informacinis dekretas:
http://www.vilnensis.lt/wp-content/uploads/2020/03/Informacinis-dekretas-d%C4%97l-sekmadienio-pareigos.pdf

Informacija dėl koronaviruso

You must be logged in to post a comment.