Lietuvos vyskupijose vyksta nuolatinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Šiais metais kviečiama melstis už taiką, už pašaukimus į šeimą, pašvęstąjį gyvenimą ir kunigystę.

Sausio 30 d. mūsų bažnyčioje, Švč. Sakramento koplyčioje vyks Adoracija.

Kviečiame registruotis prirašant savo vardą prie valandos, kurią galėtumėte adoruoti. Registruotis taip pat galima ir prie zakristijos po šv. Mišių.

Registracijos forma