„Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi.“ (Mt 2,10)

 Mieloji Šv. Jonų bendruomene, su šventomis Kalėdomis!

Jėzus ateina į mūsų pasaulį, kuris yra visoks: pripildytas džiaugsmo ir liūdesio, nušviestas vilties ir apimtas tamsumos, dvelkiantis ramybe ir draskantis nerimu, trykštantis jaunatviška sveikata ir varginantis liga ar negalia, dovanojantis brangių žmonių artumą ir šaldantis vienatve… Mūsų akis džiugina šventiškai papuoštos miestų gatvės, bet savo ekranuose nuolat matome ir sugriautus, dykyne paverstus miestus, ištuštėjusius kaimus, girdime apie daugybę žuvusiųjų, karo pabėgėlių, atskirtų šeimų. Mus džiugina melodingos kalėdinės giesmės, bet ne taip toli nuo mūsų šalies sienų siaubą kelia pavojaus sirenų klyksmas ir mirtį nešančių raketų staugimas. Kaip gluminančių kontrastų sūkuryje rasti ramybę, viltį bei jėgų džiugiai švęsti Kalėdas ir gyvenimą?..

Tegul mūsų akys nesiliauja žvelgusios į Žvaigždę – ateinantį Jėzų, tegul mūsų rankos nepavargsta dalytis tuo, ką turime, o siela – melsti meilės, džiaugsmo ir ramybės sau, artimiesiems bei visiems žmonėms per šias Kalėdas ir ateinančiais metais.

Drauge su jumis –
Šv. Jonų bažnyčioje tarnaujantys jėzuitai ir sielovados komanda