Verbų sekmadienis

Verbų sekmadienio mišios – kovo 24 d. 11, 13 ir 19 val.

Bendruomeninės Susitaikymo pamaldos antradienį – kovo 26 d. 18 val.

Didysis Tridienis:
Didžiojo Ketvirtadienio (Paskutinės vakarienės) mišios – kovo 28 d. 18 val.
Didžiojo Penktadienio (Kryžiaus pagerbimo) pamaldos – kovo 29 d. 18 val.
Velyknaktis – kovo 30 d. (šeštadienį) 20 val.
(kviečiame atsinešti žvakę Krikšto pažadų atnaujinimui bei Šviesos liturgijai)

Velykų sekmadienio mišios – kovo 31 d. 11 val.

Balandžio 2, 3 ir 4 d. mišių nebus.