Tauta gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą. (Iz 9,1)

Auštantis rytas rodo mums kelią iš tamsiausios nakties.
Užgimęs Dievo Kūdikis skleidžia šviesą tamsos, neapykantos ir karo akivaizdoje.
Jis atneša, ko mes kiekvienas giliai trokštame: priėmimą, taiką ir išganymą.
Klausydamiesi angelų taikos žinios ir žvelgdami į Šventąją Šeimą, esame drąsesni drauge pasipriešinti visokiam blogiui ir siekti ramybės, kurią Gimusysis mums dovanoja.

Džiugių šv. Kalėdų ir Dievo palaimos 2024-aisiais!
Nuoširdžiai dėkojame už bendrystę ir visokeriopą paramą!

T. Bernhard Bürgler, SJ
Centrinės Europos jėzuitų provincijolas