Gyvojo rožinio grupė

 

Tai – tik valanda prieš pirmojo mėnesio sekmadienio 11 valandos Šv. Mišias. Tik mažytis krislas laiko, kurį mes, Gyvojo Rožinio būrelio žmonės, skiriame maldai. Ir tai darome nuo pat 1992-ųjų. 

Tais metais Šv. Jonų bažnyčioje išgirdę tuomečio rektoriaus tėvo Eitvydo Merkio SJ kvietimą, žmonės susibūrė draugėn Gyvojo rožinio maldai. Pradėję melstis po Šv. Jonų bažnyčios skliautais, šio būrelio žmonės iki šiol tebesinešioja širdyje pirmąjį kartu sukalbėtą „Sveika Marija“. Ir toliau kalba šią maldą – ir pavieniui, ir visi drauge.

Kiekvienas būrelio narys ties vienu iš Rožinio slėpinių apsistoja visam mėnesiui. 

Viena vėrinio dalelė –  viena Rožinio paslaptis yra skiriama tam tikrai intencijai.

Taip per savaitę apgobiame malda savo artimuosius – gyvuosius bei mirusiuosius. Meldžiamės už sergančius bei vienišus žmones, už šv. Jonų bažnyčios bendruomenę, už taiką savo širdyse ir pasaulyje, už Viešpaties tarnystei pašauktuosius.

Intencijos keičia vienos kitas. Tikime, kad Švenčiausios Mergelės Marijos globa bei Jos motiniška meilė paliečia visus, kuriems drįstame paprašyti užtarimo.             

Informacija tiems, kurie norėtų pabandyti melstis kartu, o gal ir visam laikui prisišlietų prie mūsų.

Bendra Rožinio malda vyksta kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį, 10.15 val. Švč. Sakramento koplyčioje. 

Būrelio vadovė Birutė Bilevičienė, jos tel. 8 659 90391 

xxx

 Rožinis iš prigimties yra į taiką kreipianti malda, nes jį sudaro Kristaus, taikos Kunigaikščio ir „mūsų sutaikinimo“ kontempliacija... Rožinis yra taikos malda ir dėl jo nešamų artimo meilės vaisių. Tinkamai kalbamas, kaip tikra meditacinė kalba, rožinis, padėdamas susitikti su Kristumi jo slėpiniuose, negali neatskleisti Kristaus veido broliuose, ypač labiausiai kenčiančiuose.  

 Popiežius Jonas Paulius II, Apaštališkasis laiškas

„Rosarium virginis Mariae“, 2002 m.