Susitaikymas

Šį trečiadienį, gruodžio 20 d. 18 val. kviečiame į bendruomenines susitaikymo pamaldas.

Susitaikymo pamaldos – tai laikas, kai bendruomenė kartu ruošiasi Susitaikymo (Išpažinties) sakramentui. Kartu medžiamės, pateikti klausimai padeda atpažinti, kur esu nusidėjęs/-usi, atliekame asmeninę išpažintį ir kartu, kaip bendruomenė, dėkojame už Dievo gailestingumą.

Pagalba ruošiantis susitaikymo pamaldoms: Sąžinės peržvalga pagal Jėzaus palaiminimus