šv. Ignacas Lojola

Liepos 31-oji. Šią 1556-ųjų Viešpaties metų dieną Romoje mirė Ignacas Lojola. Kai 1622 m. popiežius Grigalius XV jį kanonizavo, liepos 31-oji buvo pasirinkta šv. Ignaco šventės diena. Šiandien visame pasaulyje jėzuitų bendruomenėse ir institucijose, kurios vadinamos „apaštaliniais darbais“, švenčiame Ignaco Lojolos – vizionieriaus, mistiko, Dievo gausiai apdovanoto žmogaus – gyvenimą.

Šventojo Ignaco pasiryžimas atsisakyti privilegijuotos padėties ir pradėti dosniai tarnauti „didesnei Dievo garbei“ įkvėpė ir tebeįkvepia daugybę jėzuitų ir jų bendradarbių visame pasaulyje ir mūsų provincijoje. Ignacas ir jo bičiuliai jėzuitai skatino atsinaujinti Bažnyčią, ragino dalytis Evangelija su arti ir toli esančiais žmonėmis, padėjo pagrindus ir šiandien tebeveikiančiai didžiausiai pasaulyje nevalstybinio švietimo sistemai, ragino jėzuitus, kilminguosius ir paprastus žmones rūpintis vargšais ir atstumtaisiais bei juos ginti. Jo Dvasinės pratybos padovanojo mums galingą maldos metodą, skatinantį rekolekcijų dalyvius maldingai apmąstyti ne tik santykį su Dievu, bet ir savo vietą bei misiją pasaulyje. Dvasinės pratybos atspindėjo gilią paties šventojo išgyventą Dievo patirtį ir didžiulį troškimą įžvelgti, ko Dievas iš jo nori. 2017 m. popiežius Pranciškus ragino: „Kaip šventasis Ignacas Lojola, leiskimės užkariaujami Viešpaties Jėzaus ir, Jo vedami, atsiduokime tarnystei kitiems.“

Mielieji jėzuitų bičiuliai, bendradarbiai ir rėmėjai, šią šventės dieną skaitantys šią žinią ir kūrybingai, dosniai, su meile tarnaujantys kitiems! Esame nuoširdžiai dėkingi už jūsų dosnumą ir maldos paramą mūsų bažnyčioms, mokykloms, bendriems apaštaliniams darbams. Mes visi sekame anksčiau už mus ėjusiųjų pėdomis ir, kaip šventasis Ignacas bei jo pirmieji bendražygiai, stengiamės rodyti kelią į Dievą, keliauti kartu su atstumtaisiais, lydėti jaunus žmones ir rūpintis kūrinija – mūsų bendrais namais.

Pasisemkime įkvėpimo iš šventojo Ignaco pavyzdžio ir toliau kaip piligrimai keliaukime vedami tikėjimo, kupini vilties ir įkvėpti meilės. Ad Majorem Dei Gloriam.

Nuoširdžiai,
Centrinės Europos jėzuitų provincijos Lietuvos ir Latvijos regiono
administracijos vadovas t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

You must be logged in to post a comment.