Aktualijos

Prasideda sužadėtinių kursai

Nuo 2024 m. sausio 31 d.  šv. Jonų bažnyčioje prasideda sužadėtinių kursai (poroms, kurios tuoksis šv. Jonų bažnyčioje). Kursai vyks aštuonis trečiadienio vakarus nuo 18.30 iki 21.00. Juos ves sutuoktinių poros ir kunigas.  Auka už kursus porai – 80 eurų, ją galima paduoti atėjus į susitikimą arba pervesti į Šv. Jonų bažnyčios sąskaitą. Būtina...

Jono Borutos, SJ mirties metinių minėjimas

Sausio 28 d. 11 val. maloniai kviečiame į šv. Mišias, kuriose paminėsime prieš metus amžinybėn iškeliavusį Telšių vyskupą Joną Borutą, SJ – pirmąjį tikintiesiems grąžintos Šv. Jonų bažnyčios rektorių bei pirmąjį Lietuvoje veiklą atkūrusių jėzuitų provincijolą, VU Istorijos fakulteto dėstytoją. Po Mišių peržvelgsime vysk. J. Borutos gyvenimo akimirkas įamžinusias nuotraukas, dalinsimės prisiminimais, pabendrausime ir...

Kristaus krikštas, Vidmantas Šimkūnas, SJ

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Kalėdos yra Dievo apsireiškimo žydams šventė. Trijų Karalių šventė – Dievo apreiškimas pagoniams. Per Krikštą Jordane Kristus apsireiškia atgailaujantiems nusidėjėliams. Dienos šventė ir evangelija mus kviečia pamąstymui prie Jordano. Menininkams patiko Jordano scena, kur Jonas krikštijo Jėzų. Dykumą primenantis kraštovaizdis įkvėpė įvairiausius spalvinius eksperimentus; kontrastas tarp sausos dykumos ir...

Šventoji šeima, Vidmantas Šimkūnas, SJ

Kalėdų evangelijos ištrauką skaitykite čia. Šventoji Šeima turėtų būti „gražiausias pavyzdys”. Prašėme Viešpaties šios dienos maldoje. Melsti galima neįmanomo, tikintis, kad bent vienas procentas taps tikrove. Jei jau prašome, kad Šventoji Šeima mums būtų „gražiausias pavyzdys“, pamėginkime pasvarstyti ko iš tikrųjų prašome. Man tai pasirodė sudėtingiau nei maniau. Dar vis galime rasti paveikslėlių, kurie...

Kalėdų homilija, Vidmantas Šimkūnas, SJ

Kalėdų evangelijos ištrauką skaitykite čia. Adeste Fideles (lot.) „Ateikite žmonės, džiugūs iškilmingi ateikite, ateikite į Betliejų.” Giedame lietuvišką versiją Kalėdų liturgijos pradžioje. Atėję į Betliejų ir randame Mariją ir Juozapą su jų naujagimiu. Kai kurie žmonės sako, kad jie buvo benamiai, bet taip nebuvo. Jie tiesiog neturėjo kur apsistoti Betliejuje. Juozapas turėjo profesiją, buvo...

Pamaldų laikas šventiniu laikotarpiu

Gruodžio 20 d.:7 val. – Rarotinės Mišios18 val. – Bendruomeninės susitaikymo pamaldos Gruodžio 24 d.:11 val. – Šv. Mišios (IV Advento sekmadienis)18 val. – Piemenėlių Mišios (kviečiame ir mažus, ir didelius kaip ir kasmet pasipuošti angelo sparnais) Gruodžio 25 d. 11 val. – Kalėdinės Mišios (I-oji šv. Kalėdų diena) Gruodžio 26 d. – Mišių...

Provincijolo sveikinimas ir padėka

Tauta gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą. (Iz 9,1) Auštantis rytas rodo mums kelią iš tamsiausios nakties.Užgimęs Dievo Kūdikis skleidžia šviesą tamsos, neapykantos ir karo akivaizdoje.Jis atneša, ko mes kiekvienas giliai trokštame: priėmimą, taiką ir išganymą.Klausydamiesi angelų taikos žinios ir žvelgdami į Šventąją Šeimą, esame drąsesni drauge pasipriešinti visokiam blogiui ir siekti ramybės, kurią Gimusysis...

Kalėdų sveikinimas bendruomenei

„Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi.“ (Mt 2,10)  Mieloji Šv. Jonų bendruomene, su šventomis Kalėdomis! Jėzus ateina į mūsų pasaulį, kuris yra visoks: pripildytas džiaugsmo ir liūdesio, nušviestas vilties ir apimtas tamsumos, dvelkiantis ramybe ir draskantis nerimu, trykštantis jaunatviška sveikata ir varginantis liga ar negalia, dovanojantis brangių žmonių artumą ir šaldantis vienatve… Mūsų akis...

Lk 1, 26–38. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Pamėginsiu pradėti paaugliškai, o užbaigti rimčiau. Jei pavyks. Kartais paaugliai savo kalba įdomiai perpasakoja evangelijų istorijas. Šiandien girdėtos ištraukos variantas: Angelas atskrenda pas jauną merginą vardu Marija ir sako: Marija, tu turėsi kūdikį. Marija išsigąsta ir sušunka: „O Jėzus!“. Tada Angelas: Taip tai bus jo vardas“. Marija: „Nieko nesuprantu“....

Susitaikymo pamaldos (gruodžio 20 d.)

Šį trečiadienį, gruodžio 20 d. 18 val. kviečiame į bendruomenines susitaikymo pamaldas. Susitaikymo pamaldos – tai laikas, kai bendruomenė kartu ruošiasi Susitaikymo (Išpažinties) sakramentui. Kartu medžiamės, pateikti klausimai padeda atpažinti, kur esu nusidėjęs/-usi, atliekame asmeninę išpažintį ir kartu, kaip bendruomenė, dėkojame už Dievo gailestingumą. Pagalba ruošiantis susitaikymo pamaldoms: Sąžinės peržvalga pagal Jėzaus palaiminimus