Naujiena

Mk 5,21-43. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Tris momentus išskaitau šios dienos evangelijoje: 1. Jėzus dažnai susitikdavo su žmonėmis tokiose sąlygose, kuriose jie nenorėjo būti. 2. Tikras  kontaktas įvyksta tada, kai žmogus pripažįsta savo situaciją. 3. Man atrodo, kad ištrauka ir apie tikėjimo dovaną, kurią turime auginti, kad tikėjimas taptų mūsų charakterio žyme. Jajiras, susirūpinęs tėvas,...

Trejybės sekmadienio homilija. Vidmanto Šimkūno SJ

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Neturiu lengvo pamokslo, tik du nelengvus pasakojimus ir pamąstymą. Pirmas: Jauna mergina, susilaukė vaiko su vedusiu vyru. Tuomet jai teko ištekėti už kito vyro, kad vaikas turėtų tėvą ir, kad išvengtų gėdos kaime. Dėl to jai teko kasdien kęsti alkoholiko prievartą ir būti mušamai. Nekeista kad ji susirgo depresija...

Kviečiame kartu švęsti Vilniaus universiteto gimtadienį

Balandžio 14 dieną 11 val. kviečiame kartu švęsti Vilniaus universiteto gimtadienį. Šv. Mišiose melsimės už Universiteto bendruomenę, mums giedos Gospel choras, sveikinimo žodį tars Vilniaus universiteto rektorius, o vėliau visus kviečiame pasivaišinti pagal istorinį receptą paruošta jėzuitiška sriuba Alma Mater kavinėje. Sriubą padės patiekti skautai akademikai. Balandžio 14 dieną 13 val. šv. Mišių nebus.

Velykinis sveikinimas

Mieloji Šv. Jonų bažnyčios bendruomene, Jėzus, Nukryžiuotasis, prisikėlė! Jis atsistoja tarp tų, kurie Jo gedėjo užsirakinę duris, kupini baimės ir sielvarto. Jis ateina pas juos ir sako: „Ramybė jums!“ Paskui parodo žaizdas rankose, kojose ir šone. Jis nėra vaiduoklis. Jis – tas pats Jėzus, kuris mirė ant kryžiaus ir buvo paguldytas į kapą. Mokiniams...

Didžiojo ketvirtadienio homilija. Vidmanto Šimkūno, SJ.

Didžiojo ketvirtadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Kairė ir dešinė. Viršus ir apačia. Išorė ir vidus…. Tokių terminų porų turime daugybę. Mūsų smegenys daug mąsto tokiomis dvinarėmis struktūromis. Įeinu į kambarį arba išeinu iš jo. Einu link ko nors arba tolstu. Tai padeda mums orientuotis erdvėje. Tačiau mes taip pat mąstome dualiai perkeltine prasme. Teisinga...

Pamaldų laikas Velykų laikotarpiu

Verbų sekmadienio mišios – kovo 24 d. 11, 13 ir 19 val. Bendruomeninės Susitaikymo pamaldos antradienį – kovo 26 d. 18 val. Didysis Tridienis:Didžiojo Ketvirtadienio (Paskutinės vakarienės) mišios – kovo 28 d. 18 val.Didžiojo Penktadienio (Kryžiaus pagerbimo) pamaldos – kovo 29 d. 18 val.Velyknaktis – kovo 30 d. (šeštadienį) 20 val.(kviečiame atsinešti žvakę Krikšto...

Jaunimo savanorystė hospise

Balandžio 12 d., 16 val. susitiksime Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospise (Rasų g. 4). Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas – vieta, kur pagalba suteikiama onkologine liga bei kitais susirgimais sergantiems asmenims. Čia mes galėsime ne tik prisidėti pagalba, bet ir patirsime edukaciją apie patį hospisą. Kur: Rasų g. 4, VilniusKada: Balandžio 12 d., 16 val. Registracija el. paštu: ...

IV gavėnios sekmadienis. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia Džiaukis Bažnyčia! Kuo gi džiaugtis? Atėjo riba, kai jis nebegalėjo pakęsti: veidmainystės aukščiausiuose sluoksniuose, bedugnės tarp turtingų ir vargšų, šmeižto ir skandalų kultūros to, kad visa visuomenė tapo korumpuota nuo viršaus iki apačios. Taigi Hermias atsisakė aukštų politinių pareigų ir pasitraukė į dykumą. Ten jis užlipo ant vieno iš...

Savanorystė jaunimui ir ne tik

 Jau šį penktadienį (kovo 1 d.) kviečiame savanoriauti jaunimą ir ne tik! Ką veiksime: aplankysime „Vilniaus Lietaus vaikus“. „Lietaus vaikai“ – tai Lietuvos autizmo organizacija, vienijanti šeimas, auginančias autizmo spektro sutrikimų (ASS) turinčius vaikus. Organizacijos vadovė minėjo, kad mes ne tik galėsime prisidėti pagalba (pabūti su vaikais), bet ir patirsime įdomią edukaciją apie tai, ką...

Filmo peržiūra: Čia gyvenama (apie Hospisą)

Jau šį sekmadienį (vasario 25 d.) 10 bei 12 valandomis kviečiame į filmo apie Lietuvoje esantį Pal. Kun. Mykolo Sapočkos Hospisą!Šį filmą bendruomenė gavo dovanų nuo Hospiso įkūrėjos sesers Michaelos Rak.Filmas subtitruotas lietuviškai. Filmo peržiūra vyks senojoje zakristijoje esančioje kairėje bažnyčios pusėje (paėjus toliau nuo altoriaus). Daugiau apie filmą skaitykite čia. Labai Jūsų lauksime!...