Homilija

Lk 20, 27-38, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien Lukas mums pasakoja apie Jėzaus ir sadukiejų susitikimą. Sadukiejai – aristokratų judėjų partijos atstovai, šventyklos prižiūrėtojai. Jie, priešingai nei fariziejai, netiki pomirtiniu gyvenimu ir nemėgsta Jėzaus. Atrodo, jie rado progą ir mėgina jį pričiupti suktu klausimu. Tačiau Jėzus klausiantiesiems tarsi sugrąžina jų pačių klausimą, kaip ir jie, remdamasis Moze, kalba apie gyvųjų Dievą....

Lk 19, 1-10, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kada paskutinį kartą buvome įlipę į medį? Vaikystėje galbūt ne vienas laipiojome po medžius, o kai suaugome, dingo ir poreikis. Gal atrodė, kad tai nelabai solidus užsiėmimas. Na, nebent dėl sporto. Tik Lukas užrašė šį vyriausiojo muitininko Zachiejaus ir Jėzaus susitikimą. Iš pradžių gali atrodyti, jog istorija visai paprasta, vaizdžiai aprašyta ir aiški. Tačiau...

Lk 18, 9-14, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Jau kelintą sekmadienį evangelijose girdime apie maldą. Praeitą girdėjome kaip ištvermingai reikia melstis, o šiandien girdime, apie tai, kaip neturėtume melstis. Nathan Ausubel, aprašo gal Baltarusijos ar Lenkijos miestelio žydų pasakojimą. Miestelio bendruomenė džiaugėsi mylimu rabinu. Bet štai kartą jis sunkiai susirgo. Bendruomenė surengė atgailos ir pasninko dieną, už rabino sveikata. Taigi visi miestelio žydai pasninkavo. Tą dieną...

Lk 18, 1-8, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien misijų sekmadienis. Išgirdę apie misijas ar misionierius paprastai pagalvojame apie tolimus kraštus, gal Jėzaus evangelijos nepažįstančias tautas ir kunigus bei vienuolius mėginančius jas atversti į tikrąjį tikėjimą. Misionieriai -evangelijai pasišventę žmonės, dėl jos palikę namus, kultūrą ir leidęsi į pavojingas keliones. Jau nuo pat apaštalo Pauliaus misijų kilo klausimas kokią krikščionybę jie turi atnešti, kas joje...

Lk 17, 5-10, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Baisūs dalykai dėjosi Izraelyje pranašo Habakuko laikais, apie 600 m. prieš Kristų. Babiloniečiai nugalėjo Asiriją ir grasino Judo karalystei. Tuo tarpu žydų didžiūnai patys buvo susiskaldę ir kovojo vieni su kitais. Prievarta ir smurtas tvyrojo krašte, ir blogiausia, jog tai darėsi normalu. Tai matydamas Habakukas šaukia: Viešpatie, ar nematai kas dedasi? Mes visi būsime...

Lk 16, 19-31, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kaip dažnai, taip ir šiandien noriu paklausti, kokia pirmoji spontaniška mintis jums kilo išgirdus šiandienos evangeliją? Man tai prisiminė anekdotas. Tikintis krikščionis skambina pažįstamam netikinčiam ir klausia „Ar yra Dievas?“ Netikintis atsako: „Nėra“. „O kada bus?“, vėl klausia tikintis. Šiandien evangelijos ištraukoje nėra Dievo. Yra turtuolis, Lozorius ir Abraomas, bet Dievo nėra. Tai kada...

Lk 14,25-33, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandienos evangelijos ištrauka nepašykšti stiprių žodžių. Iš Antiochijos, taigi iš Sirijos, kilęs Lukas savo mieste, kuris buvo prekybos kelių sankirtoje, matė ryškių visuomenės kontrastų ir juos išlaikė ir savo kalboje. Ką reiškia Jėzaus sąlyga norintiems juo sekti? Kas atsitiko su ketvirtuoju Dievo įsakymu, liepiančiu gerbti tėvą ir motiną? Mes juk mylime savo šeimą, savo...

Lk 14,1; 7-14, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kartais atrodo, jog evangelijų pasakojimai yra veikiau pamokymui sugalvotos istorijos nei tikri atsitikimai. Taip gali atrodyti išgirdus ir šiandienos pasakojimą. Kur girdėta, kad šeimininkas persodinėtų svečius prie vaišių stalo. Jei jau taip nori reitinguoti, tai vietų sužymėjimu pasirūpina iš anksto, kad išvengtų įtampų. Tai labiau įprasta oficialiuose priėmimuose, nei šeimos šventėse. Visai netikėtai perskaičiau...

Lk 10, 1-20, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Įdomu, ar šios dienos evangelija kam nors ką nors primena? Man ji primena Čikagą, 1992-uosius, kai ten studijavau. Tą vasarą ten vyko ir pasaulio lietuvių šokių šventė. Mudu su t. Antanu ir koks tūkstantis šokėjų salėje šventėme sekmadienio Mišias. Buvo skaitoma ši ištrauka. Man labai patiko, mišių aplinka ir nuotaika ir tai, kad jose,...

Švč. Trejybės sekmadienis, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kiek bekalbėčiau apie Trejybėje vieną Dievą, vis tiek tai liks tikėjimo slėpinys. Apie jį tegalime kalbėti ir mąstyti tik žmogiškomis analogijomis. Viena tokių, jog Trejybė tai tobulas ir amžinai tvarus, persipinantis dieviškų asmenų meilės santykis. Mes tikime jog Dievas yra asmuo, asmenys esame ir mes. Galbūt kaip tik čia galime ieškoti sąlyčio taškų su...

Jn 20,27-30, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

IV Velykų sekmadienis Gerojo Ganytojo ir maldų už dvasinius pašaukimus diena. Jono evangelijos 10 skyriuje Jėzus pasakoja apie save kaip apie gerąjį ganytoją. Buvo gruodis, taigi žiema, galbūt Hanukos šventė, primenanti žydų vado Judo Makabiejaus pergalę prieš Sirijos valdovą Antijohą 165 m. pr. Kr. Jėzus ėjo į šventyklą pro rytinę pusę, kur siena saugojo...

Velykos Jn 20,1-9, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Ankstų sekmadienio rytą Marija Magdalietė eina prie Jėzaus kapo. Dar prietemoje pamato Jėzų, bet palaiko jį sodininku. Ir tai iš dalies suprantama, juk ji tikėjosi Jėzų pamatyti kape. Ji nori grįžti į praeitį, o praeitis jau pasikeitusi. Tikriausia ji išsigąsta, bet užkalbinta vardu iš karto atpažįsta mokytoją. Asmeninė patirtis tiek mūsų tikėjime, tiek bendravime...