Homilija

Iškilmė. Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandienos iškilmė ir Šventraščio skaitiniai pasiūlo daugybę minčių ir temų. Su visuotine Bažnyčia švenčiame Marijos Dievo Motinos iškilmę. Įdomi šios šventės kilmė ir jos teologija. Šalia to, šiandien švenčiame ir Jėzaus vardadienį. Šiandien taip pat pasaulinė maldos už taiką diena, o Šventraščio skaitiniai kalba apie vardo ir veido reikšmę ir su jais susijusį palaiminimą...

Kalėdos, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kalėdoms įprasta bažnyčiose įrengti prakartėles – atvaizduoti Jėzaus gimimo sceną. Tradiciniai personažai: kūdikėlis Jėzus, Marija, Juozapas, piemenys ir jų gyvuliai – visa pirmoji Jėzaus draugija. Austrijoje, Insbruke, jėzuitų bažnyčioje įrengiama prakartėlė, kurioje šalia tradicinių personažų dar pavaizduota, kaip jaunuolis prie prakartėlės veda pagyvenusį aklą žmogų, o juos abu lydi angelas. Aišku, jog abu šie...

Kūčių vakaro Mišios, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Jau pradedame švęsti Kalėdas, vieną laukiamiausių švenčių. Tai įvykis, iš esmės pakeitęs visatos ir pasaulio istoriją. Šiandien ne tik prisimename aną praeities įvykį, bet švenčiame kaip mūsų dabartį ir ateitį. Šio slėpiningo įvykio gelmės mes tikriausia niekada nepajėgsime pilnai suprasti, bet nujaučiame, kad tai meilės paslaptis, prie kurios esame kviečiami artintis taip pat su...

IV Advento sekmadienis Mt 1,18-24, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Artėja Kalėdos. Tikriausiai daugelis jau pradėjome rašyti kalėdinius sveikinimus. Kokių Kalėdų linkime: šventų, jaukių, šiltų, baltų ar linksmų?.. Pasiūlysiu dar vieną palinkėjimą, o tuo tarpu, pamąstykime apie šv. Juozapą. Jis šiandien daugiausia minimas. Vėliau evangelijos apie jį lyg ir nutyla. Pirma mintis apie Juozapą – tai Dievui atviras ir stiprus žmogus. Jis kelia provokuojančius...

III Advento sekmadienis, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kaip mums žinoti, kad Dievo karalystė artinasi? Aklas, kurčias, luošas ir nebylus. Beveik negyvas. Šitaip Izaijas bei psalmininkas ir evangelistas Matas apibūdina pasaulį be Dievo. Girdėti žodžiai kalba apie  nutrauktus ryšius ir jų troškimą. Jei negalėčiau matyti, galbūt nežinočiau, kokiame santykyje esu su pasauliu ir su kitais. Negalėčiau skaityti veido išraiškų ir kūno kalbos,...

II Advento sekmadienis Mt 3,1-12, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien evangelija mus suveda su Jonu Krikštytoju, tuo karštu charizmatišku pamokslininku. Keturis šimtus metų Izraelitai neturėjo pranašo. Kai prabilo Jonas Krikštytojas, visi pagalvojo, kad pagaliau Dievas pralaužė tylą ir spietėsi Jono pasiklausyti, ėjo paskui jį net į dykumą. Vieni juo žavėjosi, kiti nekentė ar bijojo, bet daugelį jis kažkokiu būdu traukė. Evangelistas Matas sako,...

I Advento sekmadienis, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Pradedame Adventą. Jis reiškia atėjimą ir laukimą. Paprastai mes, bent jau aš, nemėgstu laukti. O adventas mėgina mus nuteikti keturioms laukimo savaitėms. Ko gi lauksime? Atsakymai turbūt įvairūs: vienas lauks kalėdinių dovanų, kitas kalėdinių nuolaidų ar pelno iš pardavimų, dar kitas lauks brangaus žmogaus grįžtančio Kalėdoms iš užsienio. Šį gerų laukimų sąrašą galėtume tęsti...

Kristus Karalius, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

2 Sam 5, 1-3; Lk 23, 35-43 Šiandien Kristaus karaliaus iškilmė. Ji gali atrodyti prieštaringa, nes gyvename demokratijos laikais, kai karaliai labiau primena pasakas, senus laikus ar šalis, kuriose dar rasime simbolinių karalių, o gal kai kur ir tikrų tironų, save vadinančių karaliais. Bet dar keisčiau, kad mūsų šventės karalius yra ant kryžiaus. Prieštaringos...

Lk 20, 27-38, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien Lukas mums pasakoja apie Jėzaus ir sadukiejų susitikimą. Sadukiejai – aristokratų judėjų partijos atstovai, šventyklos prižiūrėtojai. Jie, priešingai nei fariziejai, netiki pomirtiniu gyvenimu ir nemėgsta Jėzaus. Atrodo, jie rado progą ir mėgina jį pričiupti suktu klausimu. Tačiau Jėzus klausiantiesiems tarsi sugrąžina jų pačių klausimą, kaip ir jie, remdamasis Moze, kalba apie gyvųjų Dievą....

Lk 19, 1-10, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Kada paskutinį kartą buvome įlipę į medį? Vaikystėje galbūt ne vienas laipiojome po medžius, o kai suaugome, dingo ir poreikis. Gal atrodė, kad tai nelabai solidus užsiėmimas. Na, nebent dėl sporto. Tik Lukas užrašė šį vyriausiojo muitininko Zachiejaus ir Jėzaus susitikimą. Iš pradžių gali atrodyti, jog istorija visai paprasta, vaizdžiai aprašyta ir aiški. Tačiau...

Lk 18, 9-14, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Jau kelintą sekmadienį evangelijose girdime apie maldą. Praeitą girdėjome kaip ištvermingai reikia melstis, o šiandien girdime, apie tai, kaip neturėtume melstis. Nathan Ausubel, aprašo gal Baltarusijos ar Lenkijos miestelio žydų pasakojimą. Miestelio bendruomenė džiaugėsi mylimu rabinu. Bet štai kartą jis sunkiai susirgo. Bendruomenė surengė atgailos ir pasninko dieną, už rabino sveikata. Taigi visi miestelio žydai pasninkavo. Tą dieną...

Lk 18, 1-8, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien misijų sekmadienis. Išgirdę apie misijas ar misionierius paprastai pagalvojame apie tolimus kraštus, gal Jėzaus evangelijos nepažįstančias tautas ir kunigus bei vienuolius mėginančius jas atversti į tikrąjį tikėjimą. Misionieriai -evangelijai pasišventę žmonės, dėl jos palikę namus, kultūrą ir leidęsi į pavojingas keliones. Jau nuo pat apaštalo Pauliaus misijų kilo klausimas kokią krikščionybę jie turi atnešti, kas joje...