Homilija

Kalėdų homilija, Vidmantas Šimkūnas, SJ

Kalėdų evangelijos ištrauką skaitykite čia. Adeste Fideles (lot.) „Ateikite žmonės, džiugūs iškilmingi ateikite, ateikite į Betliejų.” Giedame lietuvišką versiją Kalėdų liturgijos pradžioje. Atėję į Betliejų ir randame Mariją ir Juozapą su jų naujagimiu. Kai kurie žmonės sako, kad jie buvo benamiai, bet taip nebuvo. Jie tiesiog neturėjo kur apsistoti Betliejuje. Juozapas turėjo profesiją, buvo...

Lk 1, 26–38. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Pamėginsiu pradėti paaugliškai, o užbaigti rimčiau. Jei pavyks. Kartais paaugliai savo kalba įdomiai perpasakoja evangelijų istorijas. Šiandien girdėtos ištraukos variantas: Angelas atskrenda pas jauną merginą vardu Marija ir sako: Marija, tu turėsi kūdikį. Marija išsigąsta ir sušunka: „O Jėzus!“. Tada Angelas: Taip tai bus jo vardas“. Marija: „Nieko nesuprantu“....

Mt 25,1-13. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Jėzaus pasakojimas atrodo aiškiai sako – budėkite, būkite pasirengę, pasirūpinkite pakankamai aliejaus – nebūkite paiki. Bet ar viskas taip parasta? Ar pasakojimas nenubloškia anų penkių protingų merginų ir mūsų į kankinančią dilemą? Ar joms ir mums nė kiek negaila tų penkių likusių už durų? Gal degantys ar gęstantys žibintai...

Mt 22,1-14. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Jėzus vėl pasižymi kaip geras pasakotojas. Jis geba supinti įdomią istoriją bet kokiam tikslui ar pamokymui. Šiandien jis pasakoja kaip karalius surengia savo sūnui vestuves. Svečiai atsisako atvykti ir dar gi nužudo juos pakvietusius tarnus. Karalius supyksta, išžudo įžūlius svečius ir sudegina jų miestą. Kai jau manome, kad toliau...

Mt 21, 28-32. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Evangelijos ištrauką skaitykite čia. Jėzus buvo puikus pasakotojas. Jis žinojo daugybę istorijų ir jas mielai pasakodavo. O jei pritrūkdavo, tai pats sugalvodavo. Istorijomis jis patraukdavo klausytojų dėmesį, juos suintriguodavo ir perteikdavo giliausius dalykus. Per du tūkstančius metų teologai prirašė daugybę sudėtingų, kartais nuobodžių traktatų, mėgindami bent truputį priarėtų prie dalykų kuriuos Jėzus mokėjo pasakyti...

Aš sapnavau. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Pradėsiu klausimu – ar tikite sapnais? Jei labai tikite, nepersistenkite. Jei visai netikite, pagalvokite, gal truputį verta. Štai vienas dviejų serijų sapnas. Sapne mačiau ilgą procesiją, kurioje ėjau ir aš. Žmonės ant pečių nešė kryžius. Procesija lėtai judėjo į priekį. Priežastis buvo ta, kad kai kurie vis pasitraukdavo į...

Mt 14, 22-33. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Evangelijos ištrauką skaitykite čia. Šiandien mėginsiu nepakliūti į spąstus – atpasakoti evangeliją, tik žymiai prasčiau nei parašyta. Todėl jau nuo pat pradžių kviečiu klausyti kūrybingai. Girdėjome keistą pasakojimą. Tačiau jis giliai užkalbino pirmų krikščionių širdis ir protus. Jie, kaip ir mes klausė – apie ką jis ir apmąstydami vis atrasdavo naujus lygmenis ir naujas...

Atsimainymas. Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Nuorodas į sekmadienio skaitinius rasite čia. Šiandien Bažnyčia mini Viešpaties Atsimainymą. Nuo pat pradžios šis įvykis žavėjo, stebino, dirgino vaizduotę ir įkvėpė krikščionis. Bet tuo pačiu ir liko slėpiningas. Gal kas galėtų klausti ar jis apskritai nėra perteklinis mūsų tikėjimui. Ar ko nors stigtų, jie nebūtų buvę ar neminėtume šio keisto įvykio apie kurį...

Švenčiausioji Jėzaus širdis, Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Sekmadienio Evangelijos ištrauką skaitykite čia. Žinovai sako, kad turiu 1 minutę jus įtikinti klausyti kitas 6. Nežinau ar pavyks. Pasirinkau temą, kurios šventė buvo praeitą penktadienį, apie kurią dauguma neprisiminėme ar nė nežinojome ir ateity ko gero negalvosime. Tačiau kas žino? Tai pamąstymas Jėzaus širdies tema. Insbrukas, jėzuitų bažnyčia. Joje Mišias kartais aukoja ir...

Jn 14,15-21, Hermann Kügler, SJ homilija

Sekmadienio evangelijos ištrauką skaitykite čia. Miela bendruomene, šiandienos Evangelijoje kalbama apie gyvenimą ir meilę – neblogos temos pavasariui. Baigiantis žemiškajam gyvenimui, kalbėdamas mokiniams, Jėzus dar kartą apibendrina tai, kas Jam buvo svarbiausia: „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate...

II Velykų sekmadienis, Vidmanto Šimkūno, SJ homilija

Ištrauką iš sekmadienio Evangelijos skaitykite čia. Richardo Štrauso operoje „Salomėja“ yra gili scena, kuri, atrodo, tinka šiam sekmadieniui. Nazariečiai pasako Erodui, kad Mesijas prikelia mirusius. Žmogus, ant kurio sąžinės guli daug žmogžudysčių, su siaubu reaguoja: „Aš jam tai draudžiu. Būtų baisu, jei mirusieji sugrįžtų ir atkeršytų“. „Palieskite mano žaizdas – sako Prisikėlusysis. Aš nesu...