Homilija

Švč. Trejybė, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Moderniam žmogui, pasirodo angelas ir Dievo vardu paskelbia pasaulio pabaigą. Žmogus sako: „Aš netikiu į Dievą“. „Nieko tokio, ir Dievas tavimi netiki“ atsako angelas. Tai trumpas dialogas iš amerikiečių katastrofų filmo „Legionas“, atrodo, jis atspindi nūdienę prasmės ir pasitikėjimo krizę. Man regis, nemaža dalis žmonių religijai abejingi, kita dalis gal klausia, kaip mums tikėti...

Sekminės, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Sekminės – Pentekost – krikščionims reiškia penkiasdešimtą dieną po Velykų. Tai Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė ir Bažnyčios gimtadienis. Skaitiniai mini kaip 3000 žydų įtikėjo Jėzų. Vienas katalikiškas žurnalas prieš kelerius metus minėjo, jog šiuo metu yra apie 34 000 protestantiškų denominacijų, maždaug 69 naujos iškilo kasmet nuo Reformacijos pradžios 1517 m. Tai kieno gi gimtadienį...

Šeštinės Mt 28,16-20, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien klausant, skaitant ir dabar kalbant man taip greitai keičiasi nuotaikos ir mintys, kad net nežinau ar sugebėsiu išlaikyti dėmesį, o klausytojai ar suspės sekti. Švenčiame Jėzaus žengimo į dangų šventę. Galbūt klystu, bet man atrodo, kad mes šią šventę ne tik kad nelabai suprantame, mes jos visai nesuprantame. Joje tiek paradoksų ir kontrastų,...

VI Velykų sekmadienis Jn 14,15-21, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien skaitome praeitos savaitės Jono evangelijos tęsinį. Tai Jėzaus paskutinės vakarienės kalba. Atsisveikindamas jis pažada mokiniams, jog prašys Tėvą ir šis atsiųs jiems užtarėją ar globėją. Anglų kalbos vertimuose jis tiesiog vadinamas advokatu. Ne kartą pagalvoju, kaip gerai būtų turėti dievišką advokatą. Žinoma, Jėzus kalba apie Šv. Dvasią. O čia jau sudėtingiau, nes Dvasios...

V Velykų sekmadienis Jn 14,1-12, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Garsus JAV pamokslininkas Billy Graham pasakoja tokią savo karjeros pradžios istoriją. Jis turėjo pravesti seminarą viename Pietų Karolinos miestelyje (JAV). Prireikė nueiti į paštą. Miestelio centre jis paklausė nedidelį berniuką, ir šis mielai nurodė, kaip nueiti iki pašto. Pamokslininkas atsidėkodamas sako, jei ateitum šį vakarą į bažnyčią, aš pasakyčiau tau, kaip nueiti į dangų...

IV Velykų sekmadienis Jn 10,1-10, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien gerojo ganytojo sekmadienis ir Motinos diena. Iš pat pradžių dera pasakyti, jog gera mama vaikams būna ir pirmas gerasis ganytojas, ir, nesvarbiausia, ji yra dvasinė motina. Nesvarbu, ar tai biologinė mama, ar priėmusi vaikus iš kitų šeimų. Mišias pradėjome laimindami mamas. Šitaip meldėme, kad jos visur patirtų Dievo artumą ir pagalbą. Evangelijos tema...

III Velykų sekmadienis Lk 24,13-35 Į Emausą ir atgal, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Tai viena įdomiausių Naujojo testamento istorijų. Du nusiminę mokiniai traukia Emauso link. Skirtingi šaltiniai sako jį buvus nuo 3 iki 7 mylių atstumu nuo Jeruzalės. Mėginkime eiti su mokiniais kartu, klausyti, ką jie kalba, galbūt įsijungti į pokalbį. Gali būti, kad kai kuriais momentais atpažinsime ir save, savo patirtis. Anie mokiniai tris metus buvo...

Velyknaktis, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien mums kalba daug simbolių ir ilgi skaitiniai, todėl turėčiau kalbėti trumpai, gal 3 minutes. Gavėniai, o ir Velyknakčiui, svarbus žodis „Kelionė“ arba „Perėjimas“. Kviečiu po minutę apsilankyti trijuose soduose, apie kuriuos girdėjome didžiosios savaitės skaitiniuose. Pirmasis – rojaus sodas. Jame Dievas apgyvendino Adomą ir Ievą. Pradžios knyga sako, kad tai gražus sodas, pilnas vaisių...

Didydis penktadienis Jn 18,1-19,42, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien tokia diena, kai atrodo, jog pirminio įvykio prisiminimas ir simboliai daugiau pasak nei žodžiai apie jį. Liturgija dėmesį kreipia į kryžių. Ne kaip į baisų kankinimo įrankį, o kad žvelgdami į jį pamatytume, kaip Dievas mus myli. Jis numirė, kad mes gyventume, jis panaikino mūsų nuodėmių skolos raštą, prismeigdamas jį prie kryžiaus –...

Palmių sekmadienis, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Šiandien Palmių sekmadienis. Tik iš kur gausime palių, kai net alyvų šakelių neturime. Gerai, kad kažkas sugalvojo pavadinimą verbų sekmadienis, nes verbų turime. Paprastai, žmonės prisimena paskutiniąsias gyvenimo dienas tų, kuriuos mylėjo. Jie gali papasakoti, ką šie kalbėjo, planavo, veikė. Lygiai taip į mokinių, apaštalų ir pirmųjų krikščionių atmintį įsispaudė paskutinės Jėzaus gyvenimo dienos....

5 gavėnios sekmadienis Jn 11, 1–45, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Girdėjome beveik visą 11 Jono evangelijos skyrių. Jį klausant gali kilti įvairių klausimų: Lozorius buvo Jėzaus Draugas, bet kodėl jis dvi dienas delsė, sužinojęs, kad bičiulis serga? Kodėl Dievas delsia išpildyti ir mūsų maldas? Kodėl jis būna toli tuomet, kai jo artumo taip reikia? Kodėl jo darbo kalendorius nesutampa su mūsų poreikiais? Kai pagaliau Jėzus pakviečia...

4 gavėnios sekmadienis Jn 9, 1–41, Vidmanto Šimkūno SJ homilija

Jėzaus mokiniai pakelėje mato aklą žmogų. Deja, jų rūpestis baigiasi tik klausimu – kas nusidėjo, jis ar jo tėvai? Kas kaltas dėl jo vargo? Lyg atsakymas sumažintų įtampą ir būtų galima lyg niekur nieko keliauti tolyn. Taip mokiniai išsako visuomenėje gajas dvi klaidingas mintis: tai, kad Dievas baudžia vaikus už tėvų nuodėmes ir tai,...